Zitmaaier in slechte staat: werknemer komt om het leven

Op 20 juni 2016 kostte een arbeidsongeval het leven aan een werknemer van een golfclub in Québec. De man werd van de zitmaaier geworpen nadat hij bij het afdalen van een helling de controle over de machine verloren was. Wat zijn de conclusies van het onderzoek dat de Canadese overheid na het ongeval uitvoerde?

Het ongeval
Na het maaien van het gazon begaf de werknemer zich met zijn zitmaaier naar de garage. Hij gebruikt daarvoor het pad waarop de golfkarretjes normaal rijden. Toen hij langs een helling naar beneden reed, verloor hij de controle over het voertuig. De zitmaaier week van het pad af, kwam op een lager gelegen stuk terecht en viel om. De werknemer werd van het toestel geworpen en stootte zijn hoofd hard tegen een rots. Hij liep daarbij een ernstig schedeltrauma op en overleed aan zijn verwondingen.

De zitmaaier
De zitmaaier werd aan een mechanische inspectie onderworpen. Daaruit bleek dat de rem niet werkte, dat de banden voor meer dan 95% versleten waren en dat de stuurinrichting defect was, waardoor het toestel tijdens een afdaling moeilijk te besturen was.
Er waren ook geen opvolgings- of controlemaatregelen wat betreft het onderhoud en het gebruik van de zitmaaier.

De conclusies
Volgens de Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST – commissie voor normen, rechtvaardigheid, gezondheid en veiligheid op het werk van Quebec) kon er geen twijfel bestaan over de oorzaak van het ongeval: tijdens het afrijden van de helling was de werknemer de controle over de zitmaaier verloren ten gevolge van de slechte mechanische staat van de machine. De werknemer bevond zich bovendien in een gevaarlijke situatie omdat er geen opvolgings- of controlemaatregelen waren voor het onderhoud en het gebruik van de zitmaaier. 
Na het ongeval verbood de CNESST het gebruik van de zitmaaier. De Commissie eiste dat de werkgever eerst de nodige maatregelen nam om de goede staat van het toestel te verzekeren.

Preventiemaatregelen
De CNESST herinnert eraan dat de werkgever de nodige maatregelen moet treffen om de gezondheid en de veiligheid van de werknemers te beschermen door hen veilig werkmateriaal, veilige arbeidsmiddelen en veilige machines ter beschikking te stellen en door het correcte onderhoud ervan te garanderen. De werkgever moet ook zorgen voor de gepaste opleiding, training en supervisie, zodat alle werknemers de nodige competenties en kennis hebben om de hen toevertrouwde taken veilig uit te kunnen voeren.

Wat nu?
Om de “werkvloer” te sensibiliseren, zal de CNESST de conclusies van dit rapport bezorgen aan de Association de terrains de golf du Québec, zodat deze vereniging haar leden kan informeren.

Voor meer informatie:
Integraal onderzoeksrapport, www.centredoc.csst.qc.ca/pdf/ed004113.pdf
 

: PreventActua 21/2016