Wie weigert een mondmasker te dragen, brengt anderen in gevaar

Terra Laboris, een onderzoekscentrum voor sociaal recht, bericht in zijn nieuwsbrief van 28 februari 2021 over een vonnis van de arbeidsrechtbank van Antwerpen van juli 2020[1]: de rechtbank beschouwde de weigering om een mondmasker te dragen (in het kader van Covid-19), als een dringende reden om een werknemer te ontslaan.

In haar betoog wees de arbeidsrechtbank op de inspanningen die iedereen moet leveren om de pandemie in te dijken, en op het feit dat de werknemer in de voedingsindustrie werkzaam was. Wie in deze sector werkt, moet strikte hygiëne- en veiligheidsvoorschriften naleven, niet enkel om de consument, maar ook de werknemers in het bedrijf te beschermen. De weigering om een mondmasker te dragen vormt bovendien een inbreuk op de verplichtingen inzake hygiëne en veiligheid die in het arbeidsreglement van de onderneming zijn opgenomen. De rechtbank herinnerde er ook aan dat de werkgever een mondmaskerplicht oplegde omdat de social distancing niet of moeilijk kon worden nageleefd.
Het ontslag om dringende reden was dus gegrond, aangezien de werknemer niet alleen zijn eigen veiligheid, maar ook die van zijn collega’s in gevaar had gebracht.
 
 

[1] Arbeidsrechtbank van Antwerpen (afdeling Hasselt), 8 juli 2020, A.R. 20/521/A3

 

: preventActua 12/2021