Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft 28 april uitgeroepen tot jaarlijkse Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. In 2020 staat de dag in het teken van de coronapandemie.

Pandemieën

Ieder jaar op 28 april plaatst de IAO de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten in de kijker. Dit jaar legt de IAO de focus op de aanpak van pandemieën door middel van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). De nadruk ligt op de huidige Covid-19-pandemie. Oorspronkelijk stond het thema ‘geweld en intimidatie op de werkvloer’ op de planning voor 2020, maar dit is veranderd met het oog op de huidige crisis.

Rapport
Als onderdeel van deze Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk heeft de IAO een rapport opgesteld dat de VGW-risico’s omschrijft die ontstaan door de Covid-19-pandemie. In het rapport worden ook maatregelen aangereikt voor de preventie en controle van het besmettingsrisico, de psychosociale risico’s en ergonomische en andere werkgerelateerde risico’s die de pandemie met zich meebrengt.
 
Inspiratie nodig voor uw eigen Safety Day?
Prevent luistert naar de specifieke behoeften van uw organisatie. Vervolgens maken we een gepersonaliseerd voorstel rond een of meerdere door u gekozen thema’s, gebaseerd op de specifieke situatie van uw organisatie. Belangrijk hierbij is dat de werknemers bijleren over actuele thema’s op een manier die zij niet als betuttelend ervaren.
Klik hier voor meer info.
 
Bronnen: ilo.org, prevent.be
: preventMail 15/2020