Voorlopige uitslagen sociale verkiezingen

Tussen 9 en 22 mei 2016 vonden de sociale verkiezingen plaats in ons land. Tijdens deze verkiezingen worden de werknemersafgevaardigden verkozen die zetelen in de ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk.  

Driekwart miljoen stemmers
De verkiezingen voor de ondernemingsraden vonden plaats in 3.781 ondernemingen waarin in totaal 1.561.514 werknemers tewerkgesteld worden. Verkiezingen voor de comités waren er in 6.954 ondernemingen waarin in totaal 1.787.153 werknemers werken.
776.867 kiezers brachten hun stem uit voor de raden en 856.885 brachten hun stem uit voor de comités. Dat levert een participatiegraad op van 63,5% voor de ondernemingsraden en 65,4% voor de comités.
Voor de raden werden 56.932 kandidaten voorgedragen waarvan er 19.603 verkozen werden. Voor de comités werden 69.612 kandidaten voorgedragen waarvan er 26.025 verkozen werden. Het aantal kandidaten en verkozenen voor de comités en ondernemingsraden kan niet zomaar samengeteld worden omdat dezelfde werknemer vaak kandidaat is voor beide organen.  

ACV blijft de grootste
De voorlopige nationale resultaten die betrekking hebben op 91,3 % van de ondernemingen die hun resultaten uiterlijk op dinsdag 24 mei om 9 uur hebben gecommuniceerd aan de FOD WASO, zijn de volgende:

Aantal stemmen voor de ondernemingsraad:

ACLVB 

12.32% 

ABVV 

34.93% 

ACV 

50.98% 

NCK 

1.03% 

Individuele lijsten 

0.74% 

 

Aantal stemmen voor het comité pbw: 

ACLVB 

12.43% 

ABVV 

35.77% 

ACV 

51.80% 

 

Effectief verkozenen voor de ondernemingsraad :

ACLVB 

8.83% 

ABVV 

33.80% 

ACV 

55.85% 

NCK 

0.80% 

Individuele lijsten 

0.73% 

  

Effectief verkozenen voor het comité pbw:

ACLVB 

8.45% 

ABVV 

33.58% 

ACV 

57.97% 

 

Bron: FOD WASO

 

 

 

 

: PreventActua 21/2016