Verontrustende blootstelling van kassiers en drukkerijarbeiders aan BPA

In juni 2016 publiceerde het Institut national de recherche et de sécurité (INRS) de resultaten van een studie over de blootstelling van kassiers en drukkerijarbeiders aan bisfenol A (BPA). De concentraties van bisfenol A in hun urine zijn opmerkelijk hoger dan bij de rest van de bevolking.

De studie
De studie van het INRS werd uitgevoerd onder werknemers van bedrijven uit de diensten- en recreatiesector, alsook onder het personeel van een drukkerij die BPA-houdend papier produceert.

De onderzoekers analyseerden de BPA-concentraties in de urinestalen van 90 kassamedewerkers van 10 bedrijven uit de handelssector (een doe-het-zelfzaak, tuincentra, een boekhandel, restaurants, enz.) en uit de recreatiesector (pretpark). Ze vergeleken de resultaten van deze analyses met die van 44 collega’s die niet in contact komen met kassabonnetjes. De urine van het kassapersoneel bevat aanzienlijk hogere concentraties van bisfenol A (BPA) dan die van de controlegroep. 
De onderzoekers bestudeerden daarnaast ook het personeel van een drukkerij die BPA-houdend papier produceert. Uit de analyses van de urine van de machineoperatoren van deze drukkerij blijkt dat de BPA-concentraties bij laatstgenoemden tien keer hoger zijn dan bij de kassamedewerkers. Naast de blootstelling aan BPA via de huid zouden de drukkerijarbeiders ten gevolge van de stofontwikkeling eveneens via de luchtwegen aan deze organische verbinding worden blootgesteld.

Bisfenol A
Bisfenol A (BPA) wordt al meer dan 50 jaar gebruikt voor de productie van polycarbonaat en epoxyharsen, of als ontwikkelaar in thermisch papier (zoals kastickets, bonnetjes van betalingen met kredietkaarten en zelfklevende etiketten). BPA wordt tegenwoordig meer en meer vervangen door bisfenol S of BPS.
De onderzoeksgegevens suggereren dat BPA een gezondheidsrisico kan inhouden omwille van de hormoonontregelende effecten die bij lage dosissen kunnen optreden. Blootstelling aan BPA zou het risico op borstkanker, obesitas en diabetes verhogen, alsook op neurologische en cardiovasculaire aandoeningen en aandoeningen die het voortplantingsstelsel aantasten.
Over BPS is echter weinig toxicologische informatie beschikbaar. De zeldzame studies wijzen evenwel op verwante toxicologische profielen tussen beide bisfenolen.

Voorstel tot beperking
Frankrijk stelt voor BPA op de lijst te plaatsen van chemische stoffen waarvan het gebruik op Europese markt beperkt wordt (bijlage XVII van de REACH-verordening), met een verbod op de commercialisering van thermisch papier met een BPA-concentratie die gelijk is aan of groter is dan 0,2% gewichtsprocent.

Bron: Etui

 

: PreventMail 2016/32