Vaccinatiegraad: gebruikskader

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk hebben de voorwaarden bepaald waaraan het ter beschikking stellen van informatie over de vaccinatiegraad moet voldoen. Hun standpunt werd op 24 september 2021 gepubliceerd.

Communicatie
De vaccinatiegraad van een onderneming wordt ter beschikking gesteld van de arbeidsarts van de interne of externe preventiedienst via een specifieke module. Het betreft samengevoegde en geanonimiseerde gegevens.

Voor de ondernemingen waarvan het aantal gevaccineerden tussen de 20% en de 90% ligt, worden de precieze percentages bezorgd aan de arbeidsartsen. In de andere gevallen, stelt de communicatie enkel dat de vaccinatiegraad minder dan 20% of meer dan 90% bedraagt (en wordt dus het precieze percentage niet verstrekt).
De percentages worden enkel meegedeeld voor ondernemingen met minstens 50 werknemers.

Sensibilisatie
Door het communiceren van de vaccinatiegraad van de ondernemingen die de arbeidsarts onder zijn hoede heeft, kan hij inzetten op sensibilisering waar de vaccinatiegraden het laagst zijn. De arbeidsarts brengt de betrokken ondernemingen en het comité PBW op de hoogte, zodat er samen collectieve acties inzake sensibilisering bepaald kunnen worden. Tijdens deze sensibiliseringsacties moet de privacy van alle werknemers gewaarborgd blijven en moet men vermijden worden dat individuele werknemers of groepen van werknemers met de vinger worden gewezen omwille van hun (vermeende) vaccinatiestatus.
Daarnaast kan de arbeidsarts zelf sensibiliseren op individueel niveau door bijvoorbeeld tijdens een periodieke gezondheidsbeoordeling of een spontane raadpleging, te luisteren naar de vragen die de werknemer heeft i.v.m. vaccinatie en hem of haar correcte informatie te verschaffen.

Preventiemaatregelen niet verwaarlozen
Een hoge vaccinatiegraad in de onderneming houdt niet in dat de preventiemaatregelen inzake Covid-19 niet langer moeten worden toegepast. De risico’s op de werkvloer zijn niet verdwenen: men kan nog steeds ziek worden en besmettelijk zijn, ook al is men gevaccineerd.

Bron: werk.belgie.be

: preventMail 35/2021