Uitbreiding richtlijn kankerverwekkende agentia

De EU is van plan om het toepassingsgebied van richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk uit te breiden naar reprotoxische stoffen. Daarover is een akkoord bereikt tussen de Europese Raad en het parlement. Deze voorgestelde wijziging past in het beleid van de unie om werknemers beter te beschermen tegen kankerverwekkende, mutagene en (nu ook) reprotoxische agentia. In België zijn reprotoxische agentia al in 2017 toegevoegd aan het toepassingsgebied van de codextitel over kankerverwekkende en mutagene agentia.
 
Lees ook onze artikels:
 
 
Bron: Press release ‘EU to improve protection of workers from dangerous chemical substances’, consilium.europa.eu
 

 

Dit gedeelte van de site is enkel toegankelijk voor abonnees.

Op onze site vindt u alle nodige informatie omtrent de verschillende abonnementsformules, nl. het preventAssist abonnement en het preventEssentials abonnement.

Indien u reeds over een abonnement beschikt, meld u dan hier aan om verder te lezen

Als abonnee uw wachtwoord vergeten? Vraag hier een nieuw wachtwoord aan.

: preventActua 02/2022