Twee nieuwe tools voor preventie van MSA op het werk

De FOD Werkgelegenheid stelt twee nieuwe gratis tools beschikbaar om MSA op de werkplek aan te pakken:
  • Reflectiechecklist IPA - ergonomie en MSA: Aan de hand van deze tool kan de interne preventieadviseur het bestaande preventiebeleid rond MSA onder de loep nemen en een actieplan opstellen.
  • Knipperlichtentool ergonomie en de preventie van MSA: Dit Excelbestand bevat verschillende indicatoren (knipperlichten) die helpen na te denken over het ergonomiebeleid, de preventie van MSA, de stand van zaken, het cijfermateriaal en de prioriteiten. De tool wordt het best ingevuld door een stuurgroep met alle actoren die betrokken zijn bij dit preventiebeleid (werknemersvertegenwoordigers, interne preventieadviseur, hr-dienst, preventieadviseur ergonomie, …).
 
 

Dit gedeelte van de site is enkel toegankelijk voor abonnees.

Op onze site vindt u alle nodige informatie omtrent de verschillende abonnementsformules, nl. het preventAssist abonnement en het preventEssentials abonnement.

Indien u reeds over een abonnement beschikt, meld u dan hier aan om verder te lezen

Als abonnee uw wachtwoord vergeten? Vraag hier een nieuw wachtwoord aan.

: preventActua 08/2022