THESEIS

THESEIS is een Europees onderzoeksproject gericht op het ontwikkelen, testen en verspreiden van een innovatief training-model op het gebied van gezondheid en veiligheid van de werknemers in de eco-industrie. Hierbij lag de focus op de sector van de afvalverwerking.

De bestaande opleidingsmodellen voor de sector zijn in kaart gebracht en getoetst aan de noden van de industrie. Aan de hand van de resultaten is een online opleidingspakket uitgewerkt. De opleiding is  getest in een reeks workshops met de betrokken partijen in de acht deelnemende landen.
Prevent heeft meegewerkt aan de bevraging, de ontwikkeling van het opleidingspakket, de inrichting van een workshop en de verspreiding. Het project werd geleid door het Griekse Sigma Consulting en liep over een periode van 2 jaar (2011-2013).

 

Bezoek de THESEIS-website

Bezoek hier het gratis online training-platform (beschikbaar in onder andere Engels en Frans)

Verder

Lees ook: Meer nood aan opleiding in afvalsector

Hier vindt u een goede praktijk over de afvalverwerking in het AZ Sint-Jan Brugge