Telewerken vanuit een vakantiewoning?

Naar aanleiding van verschillende advertenties om in zonnige oorden te telewerken in een ongedwongen vakantiesfeer, vroeg het dagblad L’Echo zich af of men effectief in die omstandigheden vanop afstand mag werken. Trends-Tendance stelde zich min of meer dezelfde vraag: mogen werknemers telewerken vanuit een gehuurd vakantiehuisje in België? Specialisten van de sociale secretariaten SD Worx en Partena Professional zochten een antwoord op die vraag.

Weg van huis
Telewerk kan worden verricht op een andere plaats dan de woonplaats van de werknemer (bv. bij de ouders thuis). Wanneer een werknemer beslist te telewerken (bv. vanuit een gehuurd vakantiehuis in België of vanuit een tweede verblijf), dan mag hij dat doen, maar hij moet zijn werkgever hiervan wel op de hoogte brengen. Is de werkgever niet ingelicht, dan moet de werknemer vanuit zijn woonplaats werken.
 
Uurrooster
Werknemers die vanuit andere oorden telewerken, moeten hetzelfde uurrooster aanhouden als wanneer ze thuis zouden werken. Ze moeten tijdens de werkuren bereikbaar blijven. Zo moet een werknemer die regelmatig in contact staat met klanten, tijdens de gebruikelijke contacturen voor de klanten beschikbaar blijven.
 
Ongevallen
Doet zich tijdens het telewerken een ongeval voor, dan moet dit aan bepaalde voorwaarden voldoen om als arbeidsongeval te worden beschouwd. De werkgever en de telewerker moeten een schriftelijke overeenkomst hebben afgesloten waarin de plaats en de periode van het telewerk vermeld staan. Indien in de schriftelijke overeenkomst de vakantieplaats als plaats en de voormiddag als periode van telewerken is vermeld, dan wordt de val van de telewerker van de trap in een vakantiehuis tijdens de voormiddag op een werkdag als een arbeidsongeval beschouwd. Zonder schriftelijke overeenkomst moet een telewerker die een ongeval heeft gehad, eventueel bewijzen dat het wel degelijk een arbeidsongeval was.
 
Arbeidsongevallenverzekering verwittigen
Werkgevers die telewerkers hebben die niet van thuis uit werken, moeten dit melden aan hun arbeidsongevallenverzekeraar. Een ongeval dat in een tweede verblijf gebeurt (bv. in Frankrijk), kan door de verzekeringsmaatschappij worden geweigerd indien ze niet op de hoogte was van de verandering van werkplek.
 
Verschillende behandeling?
Voor de werkgever is de behandeling van telewerkdagen vanaf een vakantielocatie doorgaans dezelfde als voor telewerk thuis. Men mag echter niet vergeten dat de sociale zekerheid en de fiscaliteit die van toepassing zijn op een arbeidsovereenkomst, bepaald worden door de plaats waar men werkt (als men in België telewerkt, is de Belgische sociale en fiscale regelgeving van toepassing; als men in Spanje telewerkt, is het Spaanse systeem van toepassing). Als het om een korte periode gaat, heeft de wetgever afwijkingen voorzien: bijvoorbeeld Europese detachering met behoud van de Belgische sociale zekerheid (als Belgische werknemer kan men vanuit het buitenland werken terwijl men onder het Belgische socialezekerheidsstelsel blijft vallen). 
Veel Europese landen eisen een verklaring voor ze een werkmissie op hun grondgebied toelaten wanneer het een buitenlandse werkgever betreft en de werknemer niet onder de nationale sociale zekerheid valt (bv. Sipsi-verklaring in Frankrijk). In geval van verplaatsingen buiten de Europese Economische Ruimte stellen zich bijkomende eisen (bv. de aanvraag van een werkvergunning).
 
Bronnen: lecho.be (1, 2), trends.levif.be
: preventActua 08/2021