Subjectieve werkbelevingsindex en analyse - Prevent

De Subjectieve werbelevingsindex (SWI) en de Subjectieve werkbelevingsanalyse (SWA) meten op welke manier werknemers hun job en taken beleven. Download de vragenlijst.

Het SWI-P & SWA-P instrument laat toe om werknemers op een gestructureerde manier te bevragen. De resultaten geven een goede overzicht van de knelpunten en vormen een basis voor het uitwerken van maatregelen.
SWI-P en SWA-P staat voor ‘Subjectieve werkbelevingsindex en Subjectieve werkbelevingsanalyse Prevent’ en is geïnspireerd op de Cergo-Prevent Vragenlijst (Cergo is het vroegere Centrum voor ergonomisch onderzoek). De Cergo-Prevent vragenlijst was vooral geschikt voor het opsporen van knelpunten bij fysieke arbeid.

De SWI-P & SWA-P richt zich naar alle jobs en is bruikbaar in alle sectoren, zowel voor uitvoerende als leidinggevende functies, fysieke en mentale taken. Daarnaast werd ook de beleving van de emotionele en psychosociale aspecten van het werk opgenomen in de analyse.

De vragenlijst kan u terugvinden in bijlage. Bent u geïnteresseerd in verdere ondersteuning bij het gebruik of in trajectbegeleiding/consultancy op basis van de SWI-P & SWA-P neem dan gerust contact met ons op.

Meer over de SWI-P & SWA-P