Strategie inzake preventie in Luxemburg

In de aanloop naar de ontwikkeling van een strategie inzake veilgheid en gezondheid in Luxemburg evalueerde Prevent het beleid en de activiteiten van de Arbeidsinspectie en de huidige samenwerkingsvormen met en tussen de partners inzake preventie.

Als onderdeel van de wijziging van de wet op de Arbeidsinspectie in Luxemburg en op verzoek van de administratie heeft Prevent een evaluatie uitgevoerd van de activiteiten van de inspectie enerzijds en de samenwerkingsverbanden met en tussen de stakeholders in het domein van preventie anderzijds. Daarnaast onderzocht Prevent de voorwaarden en beginselen voor de ontwikkeling van een nationale strategie inzake veiligheid en gezondheid op het werk in Luxemburg.