Spel: leren omgaan met kankerverwekkende stoffen op de werkvloer

De FOD Werkgelegenheid lanceerde een interactief spel om studenten vertrouwd te maken met de maatregelen om de risico’s van kankerverwekkende stoffen op de werkvloer te beheersen. Het spel kadert in de Europese Roadmap on Carcinogens-campagne, die als doel heeft om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen in de werkcontext te verminderen.

Dit gedeelte van de site is enkel toegankelijk voor abonnees met een preventAssistpreventEssentials of preventActua abonnement. 

Op onze site vindt u alle nodige informatie over de verschillende abonnementsformules of contacteer ons voor verdere vragen.

Indien u reeds over een abonnement beschikt, meld u dan hier aan om verder te lezen

Als abonnee uw wachtwoord vergeten? Vraag hier een nieuw wachtwoord aan.

: preventMail 30/2023