Speelautomaten niet toegelaten in de rookkamer

Uit controles van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu blijkt dat veel horecazaken de lokalen met speelautomaten gebruiken als rookkamer. Vooral in  speelhallen en casino’s gebeurt dit. Nochtans is dit een inbreuk op de rookwetgeving. De FOD heeft daarom brief naar de sector gestuurd waarin de regels wordt verduidelijkt.

Volgens de huidige rookwetgeving mogen uitbaters van ‘gesloten plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek’ onder bepaalde voorwaarden een rookkamer voorzien. Een daarvan is dat er geen ‘diensten ter ontspanning’ aan het publiek mogen worden aangeboden. Van zodra dit wel het geval is, geldt het algemeen rookverbod. 
In de praktijk stelt de tabakscontroledienst echter vast dat lokalen met speelautomaten vaak als rookkamer dienst doen. Nochtans kunnen speelautomaten als een dienst worden beschouwd, zoals beschreven in de rookwetgeving.
Dit werd recent ook bevestigd door de correctionele rechtbank van Oudenaarde in een vonnis van 6 juni 2013 en door de correctionele rechtbank van Luik in een vonnis van 8 oktober 2013. De rechter oordeelde dat het gebruik van een kansspelkamer als rookkamer een inbreuk vormt op de rookwetgeving.
De verwarring is mogelijk he gevolg van een nota die verspreid werd door de  kansspelcommissie in september 2012. Hierin wordt onterecht beweerd dat speelautomaten wel toegelaten zijn in een rookkamer. De minister van Volksgezondheid heeft de commissie verzocht om de nota in te trekken of op zijn minst de onjuiste informatie aan te passen.


Hier vindt u de brief die verstuurd werd naar de sector.
 

: PreventMail 166/2013