Seveso III: ontwerp van samenwerkingsakkoord

De ministerraad heeft op 6 maart 2015 een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de drie gewesten goedgekeurd betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Het voorontwerp van wet dat instemt met het samenwerkingsakkoord werd ook aangenomen.

Dit gedeelte van de site is enkel toegankelijk voor abonnees.

Op onze site vindt u alle nodige informatie omtrent de verschillende abonnementsformules, nl. het preventAssist abonnement en het preventEssentials abonnement.

Indien u reeds over een abonnement beschikt, meld u dan hier aan om verder te lezen

Als abonnee uw wachtwoord vergeten? Vraag hier een nieuw wachtwoord aan.

: PreventMail 11/2015