Risicoanalyse in de kapperssector: hinderpalen en online tool

In opdracht van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg ontwikkelde Prevent een online risicoanalysetool voor de kapperssector. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de sociale partners en andere experten.

Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de sociale partners en andere experten. De tool is gebaseerd op de OiRA-methodologie. OiRA staat voor Online interactive Risk Assessment (http://www.oiraproject.eu) en wordt gepromoot door het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk als eenvoudig elektronisch hulpmiddel voor het identificeren en evalueren van de risico’s eigen aan een specifieke sector. Voorafgaand aan de ontwikkeling van de tool, heeft Prevent een onderzoek verricht in kapperszaken van minder dan 20 personen om de hinderpalen, twijfels, terughoudendheid ten overstaan van de risicoanalyse te onderzoeken, en ook alle factoren na te gaan die het gebruik kunnen aanmoedigen.