Return on Prevention - Investeren in gezondheidsprogramma’s bij opdrachten en reizen naar vreemde landen.

Return on Prevention is de titel van een nieuwe studie van Prevent, uitgevoerd in opdracht van International SOS Foundation.

De studie analyseert de uitdagingen inzake preventie voor bedrijven die personeel in het buitenland tewerkstelt of die aan buitenlandse opdrachten deelnemen. Het rapport buigt zich over de kosten en baten van preventiemaatregelen en bestudeert het geval van een multinationale onderneming waarvan het personeel regelmatig wordt uitgestuurd naar gebieden met verhoogd risico, en dit omwille van het isolement, specifieke gezondheidsrisico's of een gebrek aan betrouwbare lokale medische voorzieningen. 

Preventieve medische keuringen 
Een van de preventiemaatregelen die in de studie onderzocht worden zijn de medische onderzoeken van personeel voorafgaand aan een buitenlandse missie. Hierbij wordt nagegaan of de werknemers geschikt zijn voor de geplande opdracht en de aldaar heersende werkomstandigheden. 

De kosten-baten analyse toont dat voor elke geïnvesteerde dollar een rendement wordt behaald variërend van 1,6 dollar ( minimum scenario ) tot 2,53 dollar (maximum scenario).

Malaria-preventie programma 
De studie bekijkt ook een malaria-preventie programma, specifiek voor werknemers die reizen en werken in gebieden met een verhoogd risico op malaria. De werknemers worden geïnformeerd over de risico’s voor het vertrek, zij krijgen preventieve medicatie toegediend en zij krijgen beschermingsmiddelen zoals muskietennetten, insectenwerende middelen, en een kit voor noodbehandeling van malaria. 

In het bestudeerde malaria-preventie programma verminderde het aantal fatale gevallen met 70%. Ook hier wegen de voordelen van het programma op tegen de kosten: voor elke geïnvesteerde dollar wordt het rendement op 1,32 dollar geschat. 

 

Bedrijven worden steeds actiever over de grenzen waardoor de internationale mobiliteit van werknemers toeneemt. Maar dit brengt ook risico’s met zich mee. Organisaties en bedrijven nemen maatregelen om de gezondheid en veiligheid van hun werknemers te beschermen omwille van wettelijke, morele en juridische verplichtingen. Maar zij hebben ook een economisch belang om ervoor te zorgen dat dure buitenlandse opdrachten niet mislukken. De maatregelen om gezondheidsproblemen van werknemers tijdens zakenreizen en buitenlandse missies te voorkomen zijn economisch verantwoorde beslissingen. 

 

International SOS Foundation ondersteunt de veiligheid en gezondheid van werknemers in het buitenland door middel van studie en kennisdeling.