Quiz: Wat weet jij over lithiumbatterijen?

  1. Wat zijn lithiumbatterijen? 
      a) Wegwerpbatterijen
      b) Oplaadbare batterijen die lithium-ionen gebruiken om energie op te slaan
      c) Batterijen die geen schadelijke stoffen bevatten
 
  1. Wat is een van de grootste risico's van lithiumbatterijen? 
      a) Ze gaan snel kapot
      b) Ze kunnen ontploffen
      c) Ze zijn erg duur
 
  1. Hoe kan je brandgevaar bij lithiumbatterijen beperken? 
      a) De batterij helemaal leeg laten lopen
      b) De batterij overladen
      c) De batterij op de juiste manier gebruiken en opladen
 
  1. Wat moet je doen als een lithiumbatterij in brand vliegt? 
      a) Water gebruiken om de brand te blussen
      b) Het apparaat isoleren en afkoelen met zand of een ander niet-brandbaar materiaal
      c) Niets doen en het vuur uit laten gaan
 
  1. Waarom is het belangrijk om oude lithiumbatterijen te recyclen? 
     a) Oude batterijen zijn niet meer bruikbaar
     b) Oude batterijen kunnen schadelijk zijn voor het milieu als ze niet op de juiste manier worden afgevoerd
     c) Oude batterijen kunnen gerepareerd worden
 
     6.     Wat zijn solid-state batterijen? 
      a) Batterijen die geen vloeibare elektrolyten bevatten en dus minder brandgevaarlijk zijn
      b) Batterijen die gebruik maken van andere materialen dan lithium, zoals natrium of magnesium
      c) Batterijen die niet opgeladen hoeven te worden
 
     7. Hoe kan je veilig omgaan met lithiumbatterijen? 
     a) Gebruik altijd de verkeerde oplader
     b) Laat de batterij onbeheerd achter tijdens het opladen
     c) Bewaar de batterij op de juiste manier en let op tekenen van schade
 
    8. Wat moet je doen als je twijfelt over de veiligheid van je lithiumbatterij? 
     a) Niets doen
     b) Contact opnemen met een professional
     c) De batterij weggooien
 
     9. Wat moet je doen als je lithiumbatterijen voor een lange tijd opbergt? 
     a)Ze volledig ontladen
     b) Ze volledig opladen
     c) Ze voor ongeveer 50% opladen
 
    10.  Hoe moet je meerdere lithiumbatterijen opbergen? 
     a) Direct naast of bovenop elkaar plaatsen
    b) In de originele verpakking bewaren
    c) In een papieren zak bewaren
 
 

 

 
Antwoorden
1.Antwoord b
Lithiumbatterijen zijn oplaadbare batterijen die lithium-ionen gebruiken om energie op te slaan.
 
2. Antwoord B
Een van de grootste risico's van lithiumbatterijen is brandgevaar.
 
3. Antwoord C
Je kan brandgevaar bij lithiumbatterijen beperken door de batterij op de juiste manier te gebruiken en op te laden.
 
4. Antwoord B
Als een lithiumbatterij in brand vliegt, moet je het apparaat isoleren en afkoelen met zand of een ander niet-brandbaar materiaal.
 
5.Antwoord B
Het is belangrijk om oude lithiumbatterijen te recyclen omdat ze schadelijk kunnen zijn voor het milieu als ze niet op de juiste manier worden afgevoerd.
 
6. Antwoord A
Solid-state batterijen zijn batterijen die geen vloeibare elektrolyten bevatten en dus minder brandgevaarlijk zijn.
 
7. Antwoord C
Om veilig om te gaan met lithiumbatterijen moet je de batterij op de juiste manier bewaren en letten op tekenen van schade.
 
8. Antwoord B
Als je twijfelt over de veiligheid van je lithiumbatterij, moet je contact opnemen met een professional.
 
9. Antwoord C
Als je de batterijen voor een langere periode opbergt, zorg er dan voor dat ze voor ongeveer 50% zijn opgeladen.
 
10. Antwoord B
Bewaar de batterijen in de originele verpakking of een speciale houder om te voorkomen dat ze in contact komen met andere metalen objecten.
 

 

: preventActio 04/2023