Quiz: wat weet jij over lassen?

1. Wanneer werd het booglassen uitgevonden?
a. 18e eeuw
b. 19e eeuw
c. 20ste eeuw

2. Je kunt lasprocessen in een aantal grote groepen verdelen. Hoeveel?
a. 2
b. 3
c. 4

3. Met TIG-lassen kan men onedele metalen lassen. Wanneer werd deze techniek uitgevonden?
a. Laatste helft 19e eeuw
b. Voor WOII
c. Na WOII

4. Aan lassen zijn veel risico’s verbonden. Welk van onderstaande risico’s is geen lasrisico
a. Verbranding
b. Elektrische risico’s
c. Straling
d. Blootstelling aan magnetische velden
e. Alle bovenstaande risico’s zijn lasrisico’s

5. Kun je verbanden, afgewend van de lasser en op een afstand?
a. Ja
b. Neen

6. Samen met lasogen is lasrook een bekend risico. Die rook is alleen afkomstig van het te lassen materiaal en het toegevoegde materiaal
a. Juist
b. Fout

7. Puntlassen is een vorm van druklassen?
a. Juist
b. Fout

8. Elektrodelassen is een vorm van smeltlassen?
a. Juist
b. Fout

 

 

 

 

1. 19e eeuw
Het booglassen werd uitgevonden op het einde van de 19e eeuw, maar het was pas in de 20ste eeuw dat deze lastechniek echt doorbrak

2. Antwoord a) 2
De indeling die we hanteren in deze PreventActio zijn druklassen en smeltlassen. Er zijn twee vormen van druklassen: kouddruklassen en warmdruklassen. Smeden is de oudste vorm van druklassen

3. Na WOII
Eigenlijk werd het TIG-lassen tijdens de tweede wereldoorlog uitgevonden om de aluminium en magnesium onderdelen van vliegtuigen te kunnen lassen. Er komt veel straling en veel warmte vrij tijdens dit lasproces

4. Antwoord e)
Er zijn behoorlijk wat risico’s verbonden aan lassen. Bekijk ook de instructiefiche voor een overzicht van deze risico’s

5. Ja
Je kunt inderdaad verbranden als je tussen de lasser en een reflecterende plaat (vb. aluminium) staat. De UV-straling weerkaatst en zorgt ervoor dat je verbrandt. Net alsof je te lang in de zon gelegen hebt.

6. Fout
Een del van de lasrook bestaat ook uit de bekleding van de elektroden en van resterende producten op het werkstuk (vb. grondverf)

7. Juist
Puntlassen is inderdaad een veel gebruikte vorm van weerstandslassen. Er wordt een grote stroom door een klein oppervlak gestuurd.

8. Juist
Elektrodelassen, ofte lassen met beklede electrode, maakt dus gebruik van een afsmeltende elektrode. Er wordt geen beschermgas toegevoegd omdat het beschermgas in de bekleding zit. Er zijn veel verschillende elektroden beschikbaar, specifiek voor het te lassen werkstuk.

: PreventActio 07/2015