Quiz: wat weet jij over HACCP?

1. HACCP zijn hygiënevoorschriften.
a) Juist
b) Fout

2. HACCP is in elk bedrijf identiek hetzelfde
a) Juist
b) Fout

3. HACCP kent 7 principes.
a) Juist
b) Fout

4. Moet je HACCP thuis toepassen? 
a) Ja
b) Neen

5. Als je dampkap werkt met wegwerpfilters moet je die regelmatig vervangen. Hoe vaak?
a) maandelijks
b) om de twee maanden
c) 2x per jaar

6. Kaas leg je het best in de groentenbak van je frigo.
a) Juist
b) Fout

7. Hoe vaak moet je idealiter je koelkast schoonmaken?
a) Elke dag
b) 1x per week
c) 1x per maand
d) 2x per jaar

 

 

 

 

1. FOUT
HACCP bevat geen hygiënevoorschriften. Het is een methode om de procedures van een organisatie te evalueren en bij te sturen.

2. FOUT
HACCP moet aangepast worden aan de organisatie. De principes zijn hetzelfde, maar de voedingsmiddelen kunnen verschillen, de procedures kunnen anders zijn enz.

3. JUIST
De  principes zijn:
1. Besmettingsgevaar identificeren
2. Kritische punten bepalen
3. Controlemethode vastleggen
4. Verantwoordelijken vastleggen
5. Bijsturing vastleggen
6. Procedures evalueren
7. Documenteren

4. NEEN
Neen, HACCP is ontworpen voor grootkeukens. Uiteraard moet je thuis wel hygiëneregels respecteren

5. ANTWOORD B: om de twee maanden

6. FOUT
Kaas leg je het best bovenin de frigo. Daar is het minder koud dan onderaan. Vlees bewaar je het best middenin. Daar is de temperatuur tussen 0 °C en 4 °C.

7. ANTWOORD B: 1x per week

 

: PreventActio 06/2015