Quiz: wat weet je over trillingen

Vragen

1. Alle trillingen werken op het gehele lichaam in.
a) juist
b) fout

2. De schadelijke invloed van trillingen is enkel afhankelijk van de frequentie.
a) juist
b) fout

3. De wetgeving ivm trillingen bepaalt blootstellingsgrenswaarden en actiewaarden.
a) juist
b) fout

4. De referentieperiode van de grenswaarde voor blootstelling is 8 uur.
a) juist
b) fout

5. De trillingen die op het gehele lichaam inwerken worden veroorzaakt door het gebruik van elektrisch of pneumatisch handgereedschap.
a) juist
b) fout

6. Werken met elektrisch of pneumatisch handgereedschap houdt geen risico’s in voor de gezondheid.
a) juist
b) fout

7. Een goede afstelling van de zetel is een manier om het effect van trillingen te beperken.
a) juist
b) fout

8. Waarom moet je regelmatig pauzes nemen als je aan trillingen blootgesteld wordt?
a) om de blootstelling te beperken
b) om een warme drank te gaan nemen.

 

 

 

 


Antwoorden

1. Fout
Trillingen worden overgedragen ofwel op het hele lichaam ofwel op handen en armen, in functie van het gereedschap dat gebruikt wordt.

2. Fout
De frequentie van trillingen is maar een van de parameters. De schadelijke invloed van trillingen op het menselijk lichaam is afhankelijk van de frequentie, de amplitude en de duur van de blootstelling.

3. Juist
De wetgeving stelt blootstellingsgrenswaarden (die nooit overschrijden mogen worden) en actiewaarden. De actiewaarden geven een drempel aan. Wanneer deze drempel overschreden wordt, moet de werkgever specifieke maatregelen nemen.

4. Juist
De grenswaarde voor blootstelling moet gemeten worden volgens een referentieperiode van 8 uur per dag, 5 dagen per week.

5. Fout
De trillingen die op het gehele lichaam inwerken zijn niet veroorzaakt door het gebruik van elektrisch of pneumatisch handgereedschap maar wel door het gebruik van transportmiddelen (bv. auto’s, landbouwvoertuigen, heftrucks, transpaletten, kranen) en machines (bv. kranen, machineplatformen).

6. Fout
Hand-arm trillingen kunnen vaatproblemen, letsels aan botten en gewrichten en zenuw- en spieraandoeningen veroorzaken.

7. Juist
Een goede afstelling van de zetel is een manier om het effect van trillingen te beperken (zie instructiefiche) maar niet de enige. Je vermijdt ook het best een oneffen ondergrond of een ondergrond in slechte staat, pas je rijgedrag aan en rem op tijd af bij het naderen van obstakels. Controleer op tijd de  staat van de banden.

8. a)
Bij blootstelling aan trillingen is het zeer belangrijk regelmatig te pauzeren om de blootstellingsduur te beperken.  Het risico op aandoeningen door trillingen hangt immers af van de duur van de blootstelling aan trillingen én van de aard van de trillingen veroorzaakt door de gebruikte machines en voertuigen.

 

: PreventActio 03/2016