Quiz: wat weet je over onderhoud?

Quiz vragen

1. Onderzoek naar de onderliggende oorzaken van de ongevallen door contact met bewegende delen wijst uit dat deze zich vooral voordoen bij interventies voor het verhelpen van storingen, en niet zozeer tijdens het gepland onderhoud.
a) juist
b) fout

2. In grote lijnen kan men spreken van correctief en preventief onderhoud
a) juist
b) fout

3. Correctief onderhoud is niet gepland met als gevolg dat het doorgaans meer risicovol is.
a) juist
b) fout

4. Een werkvergunning is een document dat de procedures vastlegt voor werkzaamheden met een verhoogd risico.
a) juist
b) fout

5. LOTO staat voor Lockout Tagout.
a) juist
b) fout

6. Een vergrendelingsprocedure start je door alle energiebronnen af te sluiten.
a) juist
b) fout

7. Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan elektrische installaties is een BA4/BA5 nodig.
a) juist
b) fout

8. LMRA staat voor Last Minute Risk Analysis
a) juist
b) fout

 

 

 

Quiz antwoorden

1. JUIST

2. JUIST
Met correctief onderhoud wordt bedoeld dat het onderhoud wordt uitgevoerd als er zich een probleem voordoet. Preventief onderhoud vindt plaats op geplande momenten.

3. JUIST
Maar ook preventief onderhoud gebeurt vaak onder tijdsdruk. De stilstandtijd wordt immers liefst zo kort mogelijk gehouden. Voor onderhoudstechnici betekent dit dat ze onder druk staan om alles zo snel mogelijk af te werken.

4. JUIST
De vergunning beschrijft de vereiste preventiemaatregelen en de veiligheidsregels die tijdens het werk gevolgd moeten worden.

5. JUIST
Het vergrendelen zorgt ervoor dat je beschermd blijft tegen risico's zoals onderdelen onder elektrische spanning, het plots vrijkomen van vloeistoffen onder druk of het onvoorzien in beweging komen van mechanische onderdelen.

6. FOUT
Je start de procedure met het identificeren van de uitrusting en de diverse energiebronnen.

7. JUIST

8. JUIST
Basisprincipe is dat je een taak maar mag aanvatten na het aflopen van een korte checklist en dat je zeker weet dat alle nodige maatregelen genomen zijn.

 

: PreventActio 06/2016