Quiz: Wat weet je over het comité PBW?

Vragen

1. Vanaf hoeveel werknemers moet er een cpbw worden opgericht?
a) 20
b) 50
c) 100

2. Bij de sociale verkiezingen 2016 worden er werknemersafgevaardigden gekozen voor ondernemingsraad en voor cpbw. Over hoeveel comités gaat het ongeveer?
a) 3000
b) 6000
c) 9000

3. Een preventieadviseur mag geen werknemersvertegenwoordiger zijn.
a) juist
b) fout

4. Een comitévergadering wordt voorgezeten door:
a) een werkgeversvertegenwoordiger
b) de preventieadviseur
c) een werknemersvertegenwoordiger

5. Alle modaliteiten over de werking van het comité staan opgesomd in de Wet van 4 augustus 1996.
a) juist
b) fout

6. De sociale verkiezingen vonden voor het eerst plaats in:
b) 1950
c) 1996
d) 2012

7. Het comité moet over alle veiligheids- en gezondheidsaspecten in het bedrijf zijn akkoord geven.
a) juist
b) fout

8. Wat is de uiterste termijn waarbinnen een werkgever gevolg moet geven aan een advies van het cpbw?
a) twee weken
b) een maand
c) twee maanden
d) zes maanden

 

 

 

 

Antwoorden

1. 50
In elke onderneming waar gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerk gesteld zijn moet één of meerdere comités PBW worden opgericht.

2. 6000
). Tijdens de laatste sociale verkiezingen van 2012 werden er afgevaardigden verkozen voor ongeveer 6000 comités en 3000 ondernemingsraden.

3. Juist
Een preventieadviseur mag zich geen kandidaat stellen om zijn onafhankelijkheid niet in het gedrang te brengen.

4. Werkgeversvertegenwoordiger
Het voorzitterschap van het comité moet door de werkgever of zijn afgevaardigde worden waargenomen. Het secretariaat ligt in handen van het hoofd van de interne dienst PBW, de preventieadviseur

5. 1950
Bedrijven die in aanmerking kwamen voor een OR, dienden oorspronkelijk sociale verkiezingen te organiseren vanaf tweehonderd werknemers, vanaf 1958 daalde dit naar 150 werknemers en in 1978 werd het aantal teruggebracht op honderd.
De eerste verkiezingen voor de Comités voor veiligheid en hygiëne en verfraaiing van de werkplaatsen werden gehouden vanaf het jaar 1958 en vielen vanaf dan telkens samen met de verkiezingen voor de OR.

6. Fout
Het comité moet over heel veel advies geven, maar het akkoord van het comité is maar voor een beperkt aantal aspecten vereist

7. Zes maanden
De werkgever geeft vervolgens binnen een redelijke termijn en in ieder geval binnen de 6 maanden gevolg aan de uitgebrachte adviezen. Als de werkgever het advies naast zich neerlegt , dan moet hij deze beslissing motiveren tegenover het comité
 

: PreventActio 04/2016