Quiz: wat weet je over elektromagnetische velden

Quiz vragen

1 – Er zijn veel bronnen van elektromagnetische straling.
a) juist
b) fout

2 – België beschikt al lang over specifieke wetgeving met betrekking tot elektromagnetische velden.
a) juist
b) fout

3 – Elektromagnetische velden op de werkplek kunnen directe en indirecte effecten hebben.
a) juist
b) fout

4 – Blootstelling aan elektromagnetische velden kan leiden tot duizeligheid en misselijkheid.
a) juist
b) fout

5 – Een werknemer met een geïmplanteerd medisch hulpmiddel wordt beschouwd als lid van een risicogroep voor wat betreft elektromagnetische velden op het werk.
a) juist
b) fout

6 – Als de grenswaarden voor blootstelling worden gerespecteerd, dan zijn werknemers die blootgesteld worden aan elektromagnetische straling, beschermd tegen alle mogelijke bekende schadelijke gevolgen voor de gezondheid.
a) juist
b) fout

7 – Als men zich verwijdert van de bron, dan zal de sterkte van het elektromagnetisch veld :
a) snel afnemen
b) snel verhogen
c) ongewijzigd blijven.

8 – In een kantooromgeving is de kans dat de grenswaarden overschreden worden heel hoog en moet men heel erg opletten.
a) juist
b) fout

 

 

 


Quiz antwoorden

1 - juist
Elektromagnetische velden (EMV) zijn onvermijdbaar in de ontwikkelde wereld omdat zij ontstaan telkens als elektriciteit wordt gebruikt. Iedereen in onze moderne samenleving wordt blootgesteld aan elektrische en magnetische velden van diverse bronnen: elektrische apparatuur, uitzendingen en communicatietoestellen


2 - fout
Voor de publicatie van het KB EMV (KB van 20 mei 2016 – Belgisch Staatsblad van 10 juni 2016) had ons land hierover nog geen aparte wetgeving.

3 - juist
Elektromagnetische velden op de werkplek kunnen leiden tot directe of indirecte effecten. Directe effecten komen voort uit een interactie tussen de velden en het lichaam. Ze kunnen zowel thermisch (ze veroorzaken opwarming van weefsel) als niet-thermisch (ze veroorzaken stimulering van zintuigen, zenuwen en spieren) zijn.
Indirecte effecten ontstaan door de aanwezigheid van een object in het veld, wat leidt tot een gevaar voor de veiligheid of gezondheid.

4 - juist
Dit is een van de effecten van statische magnetische velden (doorgaans gepaard met beweging, maar kunnen ook optreden bij stilstand).

5 - juist

6 - juist
Daarom moet de werkgever erop toezien dat de blootstelling van werknemers de grenswaarden niet overschrijdt.

7 a)
De sterkte van een elektromagnetisch veld zal snel afnemen met de afstand tot de bron ervan.
Daarom is de algemene preventieregel in verband met EMV: afstand houden

8 - fout
 

: PreventActio 07/2016