Quiz: Wat weet je over de certificaten voor contractors?

VRAGEN

 

1) VCA betekent ‘Values Contractors Alliance’.
a) juist
b) fout

2) VCO is een lijst waarmee een aannemer kan aantonen dat hij met respect voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers werkt
a) juist
b) fout

3) Indien zijn beheerssysteem beantwoordt aan de VCA-criteria, kan een aannemer een VCA-certificaat behalen
a) juist
b) fout

4) Alle operationele medewerkers en leidinggevenden moeten over de vereiste veiligheidskennis beschikken
a) juist
b) fout

5) Hoeveel niveaus kent het VCA-certificaat?
a) 1
b) 2
c) 3

6) BeSaCC is meer voor aannemers en zelfstandigen die werkzaamheden met minder belangrijke risico’s uitvoeren en VCA, voor aannemers (geen zelfstandigen) die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico of die werken in een risicovolle omgeving
a) juist
b) fout

7) De bedrijven moeten enkel informatie geven over het uit te voeren werk aan de aannemers die de werkzaamheden komen verrichten.
a) juist
b) fout

8) Informatie moet aan de aannemer gegeven worden, hij zorgt voor de doorstroming van de informatie naar de betrokken werknemers
a) juist
b) fout

 

 

 

 

ANTWOORDEN

 

1) fout

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Een contractoronderneming kan het VCA-certificaat behalen na doorlichting door een certificatie-instelling.

 

2) fout

VCO staat voor Veiligheid, gezondheid, milieu Checklist Opdrachtgevers en is een certificaat voor opdrachtgevers die werken met VCA-contractors.

 

3) juist

Het VCA-certificaat omvat een doorlichting van het beheerssysteem van een bedrijf op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu voor het uitvoeren van werkzaamheden bij een opdrachtgever. Een aannemer die een certificaat wil behalen, moet ervoor zorgen dat zijn beheerssysteem beantwoordt aan de VCA-criteria, die zijn opgesteld onder de vorm van vragen.

 

4) juist

Alle operationele medewerkers en leidinggevenden van een VCA-bedrijf moeten door een VCA-diploma aantonen dat ze over de vereiste veiligheidskennis beschikken. VCA voorziet verschillende types opleidingen en legt eisen op voor de inhoud en voor de examens.

 

5) c) 3

Het VCA-certificaat kent drie niveaus.

-VCA* is het eerste – en minst geavanceerde – niveau. De criteria die voor dit niveau gehanteerd worden, slaan vooral op de directe beheersing van de veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

- Voor het tweede niveau, VCA**, gelden bijkomende criteria die ook kijken naar de structuren en het beleid inzake veiligheid en gezondheid op het werk.

- VCA-Petrochemie is het derde certificatieniveau, enkel vereist voor bedrijven die werken verrichten aan (petro)chemische installaties.

 

6) juist

BeSaCC is meer voor aannemers en zelfstandigen die werkzaamheden met minder belangrijke risico’s uitvoeren (klassieke, schilder- en onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen, tuinaanleg,…) en VCA, voor aannemers die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico of die werken in een risicovolle omgeving (werktuigbouwkundige activiteiten, elektrotechniek en procesbesturing, bouwkundige werkzaamheden, industriële schoonmaak,…).

 

7) fout

De bedrijven moeten niet enkel informatie geven over het uit te voeren werk aan de aannemers die de werkzaamheden komen verrichten, maar ook over de risico's (algemene + met het werk gepaarde risico's), de algemene preventiemaatregelen die gelden in het bedrijf, de benodigde pbm's; de specifieke procedures (bv. werkvergunning),…

 

8) fout

De informatie over de werkzaamheden moet aan de aannemer gegeven worden, die zorgt voor de doorstroming van de informatie naar de betrokken werknemers, maar de algemene informatie (signalisatie, brand, eerste hulp,...) moet bij het begin van de werkzaamheden aan de werknemers van de aannemer gegeven worden.

: 11/2016 PreventActio