Quiz: wat weet je over burn-out

VRAGEN

1. Arbeidsorganisatie, arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsrelaties bepalen de psychosociale risico’s op het werk
a) juist
b) fout

2. Om over burn-out te spreken moet er altijd een verband zijn met het werk
a) juist
b) fout

3. Iemand weet onmiddellijk of hij een burn-out heeft
a) juist
b) fout

4. Iemand die afglijdt naar een burn-out voelt zich nog altijd heel goed in staat om zijn werk te doen
a) juist
b) fout

5. Depressie en burn-out, dat is toch hetzelfde.
a) juist
b) fout

6) Burn-out, dat is toch alleen maar een ingesteldheid.
a) juist
b) fout

7) Preventie van burn-out is alleen maar de verantwoordelijkheid van het individu. Niemand anders kan helpen.
a) juist
b) fout

8) Kan je zelf iets doen om burn-out bij een collega te vermijden?
a) altijd
b) soms
c) nooit

 

 

 

 

 

ANTWOORDEN

 

1. Juist
Al deze factoren kunnen meespelen en leiden tot psychische schade. Die schade kan zich uiten in angsten, depressie, burn-out, zelfmoordgedachten, posttraumatische stress. Ook lichamelijk kunnen er klachten zijn

2. Juist
Burnout is een gemoedstoestand die vaak lange tijd verborgen blijft voor een werknemer en die voortvloeit uit een onevenwicht tussen de intenties en de realiteit op het werk.

3. Fout
Burnout blijft vaak lang onopgemerkt. [ANTWOORD NIET LETTERLIJK IN TEKST]

4. Fout
Een gevoel van onbekwaamheid maakt zich geleidelijk aan meester van de werknemer. Dit is een typisch kenmerk, net als chronische uitputting en cynisme. [ANTWOORD NIET LETTERLIJK IN TEKST]

5. Fout
Stress, depressie, chronische vermoeidheid (CVS), fibromyalgie en workaholisme hebben allemaal wel raakpunten met burn-out. Voldoende medische kennis is een absolute voorwaarde om iets zinnigs te kunnen zeggen over een mogelijke burn-out.

6) Fout
Burnout treft vaak harde werkers en perfectionisten en is een uiting van psychische schade, het is geen ingesteldheid. [ANTWOORD NIET volledig LETTERLIJK IN TEKST]

7) Fout
De primaire preventie op de werkvloer is collectief van aard en richt zich tot alle werknemers
Op individueel niveau zijn de acties ter preventie of beperking van burn-out bedoeld om de individuen copingstrategieën aan te leren zodat ze beter kunnen omgaan met stress op het werk

8) Antwoord a) altijd.
Zorgen voor een fijne werkomgeving en klaar staan voor je collega’s is iets waar iedereen kan voor zorgen. Check de tips hieronder. [ANTWOORD NIET LETTERLIJK IN TEKST]

: PreventActio 10/2016