Quiz: wat weet je over brand?

QUIZ - vragen


1. De vuurdriehoek bestaat uit 3 elementen: een brandbare stof, zuurstof en een ontstekingsbron.
a) Juist
b) Fout

2. Je mag nooit water gebruiken om brandend vet of brandende olie te blussen.
a) Juist
b) Fout

3. Zodra rookgassen spontaan ontbranden spreken we van een backdraft.
c) Juist
d) Fout

4. Het duurt 10 minuten vooraleer je woonkamer helemaal in brand staat.
a) Juist
b) Fout

5. Roken in bed is niet erg als je filtersigaretten rookt. Die gaan immers vanzelf uit.
a) Juist
b) Fout

6. Een brandblusser in huis halen volstaat om veilig te zijn.
a) Juist
b) Fout

7. Je mag iemand met grote brandwonden niet in een ijskoude douche zetten.
a) Juist
b) Fout

8. Elke schuimblusser mag gebruikt worden om een brandende computer te blussen
a) Juist
b) Fout

 

 

 


QUIZ - antwoorden


1. JUIST
Neem een van de drie elementen weg en je hebt geen vuur. We spreken van een ontstekingsbron en niet van open vlam omdat bijvoorbeeld sommige stoffen ontbranden als de temperatuur hoog genoeg is.

2. JUIST
Gebruik een branddeken of een vochtige (niet natte) dweil of doek om de pan of ketel af te dekken. Let wel dat je je handen beschermt als je de brand afdekt. Hou je armen gestrekt voor je en kijk door het doek (te veel hitte om er boven te kijken). Sluit onmiddellijk gas of elektriciteit af, haal het doek NIET onmiddellijk weg, door de plotse toevoer van zuurstof kan de brand immers opnieuw starten

3. FOUT
Een backdraft is een ander fenomeen. Het spontaan ontbranden van rookgassen bij een zich ontwikkelende brand heet flashover. Backdraft krijg je als je bij een gesmoorde brand plots zuurstof zou toevoegen door bijvoorbeeld plots een deur te openen.

4. FOUT
Door het gebruik van moderne materialen is de snelheid waarmee een brand zich ontwikkelt, verhoogd. Nu spreekt men van 3 tot 5 minuten.

5. FOUT
Een nog brandende sigaret kan lakens of matras in brand steken.  De sigaret zelf zal wel uitgaan, maar het kwaad is al geschied.

6. FOUT
Het is absoluut noodzakelijk om te weten hoe je die brandblusser moet gebruiken en waarvoor je hem mag gebruiken. Een opleiding is ideaal.

7. JUIST
In geval van brandwonden over een grote oppervlakte mag je alleen lauw water (25°C) gebruiken, nooit koud water. Waarom? Om onderkoeling en koudeletsels te voorkomen.

8. FOUT
Kijk ALTIJD op de brandblusser waarvoor hij mag gebruikt worden. Niet alle schuimblussers mogen gebruikt worden voor elektrische branden.
 

: PreventActio 09/2015