Quiz: wat weet je over alcohol en drugs op het werk?

Vragen

1. Alle drugs hebben dezelfde effecten.
a) juist
b) fout

2. Alle drugs zijn verboden.
a) juist
b) fout

3. Op het werk kan het gebruik van alcohol of drugs enkel gevolgen hebben voor de veiligheid van de gebruiker zelf.
a) juist
b) fout

4. Hulpprocedures kunnen deel uitmaken van het alcohol- en drugbeleid van het bedrijf.
a) juist
b) fout

5. Bedrijven mogen altijd alcohol- en drugtests opleggen aan hun werknemers.
a) juist
b) fout

6. Indien je collega onder invloed is en zich niet goed voelt, waarschuw je de hulpverlener van het bedrijf of de hulpdiensten.
a) juist
b) fout

7. Het verhoogd zelfvertrouwen veroorzaakt door het gebruik van cocaïne kan leiden tot risicovol gedrag.
a) juist
b) fout

8. Voor wat betreft problematisch gebruik van alcohol en drugs, moet het bedrijf in het bijzonder alert zijn voor werknemers met een veiligheidsfunctie of een functie met verhoogde waakzaamheid. Waarom?
a) omdat ze het meeste ervaring hebben in hun vak
b) omdat zij collega’s en derden in gevaar kunnen brengen.

 

 

Antwoorden

1. Fout
Drugs kunnen drie soorten effecten hebben: stimulerend (cocaïne, cafeïne,…),
Verdovend (alcohol, heroïne, kalmeringsmiddelen,…) of ‘bewustzijnsveranderen’ (cannabis, LSD,…)

2. Fout
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen legale en illegale drugs. Alcohol, bijvoorbeeld, is vrij verkrijgbaar alhoewel het wel degelijk een verdovende werking heeft  en verslavend kan zijn. Er bestaan wel enkele wetten en regels om ook het gebruik van legale drugs enigszins te beperken, zoals het verbod op alcoholverkoop aan -16-jarigen.

3. Fout
Op het werk kan het gebruik van alcohol of drugs niet enkel gevolgen hebben voor de veiligheid van de gebruiker zelf maar ook van  zijn collega’s.

4. Juist
Bedrijven zijn verplicht om een alcohol- en drugbeleid uit te werken. Dit beleid moet vastleggen wat kan en wat niet en wat te doen in geval een werknemer ‘betrapt’ wordt. Het beleid kan ook hulpprocedures voorzien voor werknemers die verslaafd zijn aan drugs of alcohol.

5. Fout
Bedrijven mogen enkel onder bepaalde voorwaarden alcohol- en drugtests opleggen aan de werknemers.

6. Juist
Indien je collega onder invloed is en zich niet goed voelt, waarschuw je de hulpverlener van het bedrijf of de hulpdiensten. Je moet ook de regels van de procedure volgen (je hiërarchische overste waarschuwen,…).

7. Juist
Stimulerende middelen (cocaïne, amfetamines, XTC, speed,…) verhogen het gevoel van zelfvertrouwen wat kan leiden tot risicovol gedrag.

8. b)
Voor wat betreft problematisch gebruik van alcohol en drugs, moet het bedrijf in het bijzonder alert zijn voor werknemers met een veiligheidsfunctie of een functie met verhoogde waakzaamheid omdat zij collega’s en derden in gevaar kunnen brengen.

 

: PreventActio 02/2016