QR-codes voor veilige heropstart na de lockdown

Vias institute voorzag verschillende plaatsen in haar kantoor van stickers met QR-codes. Deze codes maken het mogelijk om medewerkers tijdig te informeren wanneer ze met een besmette collega in contact kwamen.

Besmettingen indammen
Een belangrijke uitdaging bij de heropstart na de lockdown is om er zeker van te zijn dat we niet in aanraking zijn gekomen met het coronavirus. Vias institute test of met behulp van een QR-codesysteem, dat SAVITAS werd gedoopt, besmettingen met het coronavirus snel kunnen worden vastgesteld en ingedamd. De ontwikkeling van dit QR-codesysteem kwam tot stand door een samenwerking van Vinçotte en de start-up Esoptra met Mensura, Attentia en Vias.
 
De idee
Vias bracht op verschillende plaatsen in haar kantoor stickers met QR-codes aan. Deze stickers werden specifiek gekleefd op plaatsen waar afstand houden een uitdaging is, zoals een landschapsbureau, liften, koffiecorners, de refter en vergaderzalen. De idee is dat indien medewerkers deze QR-codes consequent scannen, het mogelijk is om hen tijdig te informeren wanneer ze met een besmette collega in contact kwam.
 
Geen app
Medewerkers hebben geen aparte app of registratie nodig. Veel smartphones scannen QR-codes gewoon met de ingebouwde camera of een standaard QR-app.
 
Autorisatiecode
Indien een collega ziek wordt en de huisarts Covid-19 vermoedt, zal de huisarts hem een attest bezorgen waarop dit vermoeden wordt beschreven. Nadat de werkgever (personeelsdienst, arbeidsarts, …) dit attest ontvangt, krijgt de medewerker een unieke en persoonlijke zescijferige autorisatiecode. Pas nadat de huisarts de medewerker contacteert en de besmetting bevestigt, kan de zieke medewerker met deze code zijn scangegevens beschikbaar maken om zijn of haar collega’s te beschermen.
 
Waarschuwingsbericht
Alle collega’s die rond hetzelfde moment dezelfde QR-code scanden, krijgen in dat geval een waarschuwingsbericht van SAVITAS. In het waarschuwingsbericht staat dat hij/zij in contact gekomen is met iemand die ondertussen besmet blijkt. Aangezien niemand anders dan hij/zij dat bericht krijgt, is het aan hem/haar om de nodige actie te ondernemen: een dokter raadplegen en contact met anderen vermijden.
 
Privacy
Voor Vias is het van essentieel belang dat nieuwe technologieën op een veilige en respectvolle manier met onze rechten (zoals privacy) omgaan. Dat principe blijft overeind met de sociale QR-codes. De vrije keuze van de werknemer wordt centraal geplaatst. In de komende periode wil Vias testen hoe hun medewerkers hiermee aan de slag gaan.
 
Meer info: vias.be
 
Bron: Vias institute
: preventMail 22/2020