Plastic mondschermen: onvoldoende bescherming

Doorzichtige plastic mondschermen, die onder andere worden gebruikt om slechthorenden in staat te stellen de spreker te verstaan, bieden onvoldoende bescherming en houden bijgevolg een hoger risico op overdracht van het coronavirus in. In een koninklijk besluit, gepubliceerd op 23 maart 2021, staat dat de mondschermen die een waarschuwing in deze zin niet dragen, uit de handel moeten genomen worden.

Mond- en gelaatscherm
Een plastic mondscherm bestaat uit een plastic scherm dat voor de mond en de neus wordt geplaatst en ter hoogte van de neus of de kin op zijn plaats wordt gehouden. De opening tussen het gezicht en de randen van het scherm is niet afgedicht met filterend materiaal (foto te zien op de website van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB)).

Een gelaatsscherm is een doorzichtig plastic scherm dat voor het gezicht wordt geplaatst en door middel van een hulpmiddel tegen het voorhoofd op zijn plaats wordt gehouden.

Onvoldoende bescherming
Mondschermen van doorzichtig plastic beschermen niet genoeg: ze hebben een kleinere oppervlakte dan de gelaatsschermen en bieden onvoldoende bescherming tegen de projectie van speekseldruppels. Door hun specifieke vorm zouden ze een vergaarbak kunnen vormen voor ziektekiemen uitgestoten via de luchtwegen, die vervolgens gemakkelijk zouden kunnen verspreid worden onder de vorm van aerosolen. Ze bieden dus niet het veiligheidsniveau waaraan de gebruikers zich redelijkerwijze mogen verwachten. Alleen gelaatsschermen mogen gebruikt worden volgens het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Waarschuwing
Het koninklijk besluit van 9 maart 2021 vereist dat een waarschuwing wordt aangebracht die de gebruikers informeert dat deze mondschermen niet als mondmasker of gelaatsscherm mogen worden gebruikt op de plaatsen waar het dragen van een mondmasker verplicht is. Deze waarschuwing dient op de kleinhandelsverpakking en in alle reclame- en informatievormen die beschikbaar zijn bij de aankoop, met inbegrip van de verkoop op afstand, vermeld staan. De plastic mondschermen die niet van deze waarschuwing voorzien zijn, moeten uit de handel worden genomen of worden teruggeroepen. 

Bron:
Koninklijk besluit houdende het verplicht aanbrengen van een waarschuwing op plastic mondschermen betreffende hun gebruik op plaatsen waar het dragen van een mondmasker verplicht is om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en het uit de handel nemen van plastic mondschermen die deze waarschuwing niet dragen (BS van 23 maart 2021)

 

: preventActua 08/2021