Pesterijen niet verminderd ondanks telewerk

39,6% van het totaal aantal dossiers dat in 2020 behandeld werd door IDEWE, waren conflictdossiers (tegenover 40% in 2019); 14,9% waren pestdossiers (tegenover 14,8% in 2019). Het aantal conflict- en pestgevallen is dus niet significant gedaald door telewerk. De coronapandemie blijkt soms zelfs de aanleiding te zijn voor pestgedrag.

Nieuwe vormen van pesten op het werk
“Onder pesterijen verstaan we vormen van uitsluiting, het bewust achterhouden van informatie, achterklap, beledigen (zowel persoonlijk als in groep) en onaangename grappen uithalen”, legt Hilde De Man, verantwoordelijke psychosociale aspecten bij IDEWE, uit.
“In deze coronacrisis duiken ook andere vormen van pestgedrag op, waarvan de pandemie zelfs de aanleiding kan zijn. We zien bijvoorbeeld dat mensen worden aangepakt omdat ze andere waarden en normen hanteren rond de maatregelen. Er is ook wederzijds onbegrip tussen mensen die wel en niet mogen of willen thuiswerken en soms worden collega’s die terugkeren uit quarantaine, bekeken of gemeden. Er zijn zelfs gevallen van bewust hoesten of spuwen bekend. Anderen melden dan weer dat ze het moeilijk hebben met het controlegedrag van de leidinggevende tijdens het telewerken”, voegt ze toe.
 
Pesten op afstand
In teams die er in deze moeilijke periode samen voor gingen, heeft de crisis voor meer verbondenheid gezorgd, terwijl andere versnipperd zijn geraakt door het gebrek aan contact. “Die nieuwe situatie is de ideale voedingsbodem voor spanningen en pestgedrag”, aldus Hilde De Man, “zeker nu blijkt dat de fysieke afstand de drempel daarvoor niet heeft verhoogd. De achterklap in het vaste lunchkliekje is bijvoorbeeld verhuisd naar WhatsApp- of Teams-groepjes”.
 
Aanbevelingen
Telewerk is een blijver. Het is dan ook cruciaal dat leidinggevenden, zelfs vanop afstand, aan het mentale welzijn van hun werknemers denken. Duidelijke lijnen uitzetten rond telewerk en vervolgens zelf het goede voorbeeld geven in het volgen van de coronamaatregelen, is ook heel belangrijk. Welke functie men ook uitoefent, alert zijn voor ieders welzijn blijft de beste manier om conflicten maximaal te voorkomen.
 
Bron: idewe.be
: preventActua 06/2021