Nieuwe versie 5.0 van de generieke gids: wat werd aangepast?

Naar aanleiding van de dalende besmettingscijfers en de afschaffing van het verplichte telewerk hebben de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk enkele wijzigingen doorgevoerd aan de generieke gids. Op 14 juli 2021 verscheen een geactualiseerde, vijfde versie van deze gids[1].

Algemene maatregelen
Er werd een onderdeel toegevoegd over teambuildings en bedrijfsfeestjes (p. 12). De gids vermeldt nu onder andere dat de nodige voorzichtigheid in acht genomen moet worden bij de organisatie van activiteiten die een nauw(er) contact met veel verschillende personen veronderstellen, dat men moet afwegen of het niet aangewezen is dergelijke activiteiten nog even uit te stellen en dat men de frequentie ervan moet beperken. Ook gebeuren deze activiteiten bij voorkeur buiten, maar als ze toch binnen plaatsvinden, moeten de algemene coronamaatregelen nageleefd worden.
 
Hygiënemaatregelen: reiniging
Onder de rubriek ‘Reiniging van werkplekken, arbeidsmiddelen en sociale voorzieningen’ (p. 17) staat niet langer dat de handvaten van arbeidsmiddelen (ook mobiele arbeidsmiddelen als vorkheftrucks) gereinigd moeten worden na gebruik of in elk geval vóór gebruik door iemand anders.
 
Op het werk: bij aankomst en bij vertrek
Wat betreft de aankomst op het werk wordt in de vijfde versie van de gids niet meer gesteld dat men aandacht moet besteden aan de inrichting van parkings (aantal, spreiding, ook voor fietsen) (p. 25). Over het houden van afstand wordt nu het volgende gezegd: “Motiveer werknemers om voldoende afstand te houden. Spreidingsmaatregelen bij in-, uit- en doorgangen zoals markeringen, linten of fysieke barrières kunnen hierbij als visueel hulpmiddel dienen.” (p. 25)
Er wordt niet meer aangeraden om de vertrektijden zoveel mogelijk te spreiden. (p. 41)
 
Vergaderingen en andere bijeenkomsten
In het hoofdstuk over vergaderingen en bijeenkomsten (p. 31) is de zin over de alternatieven voor bijeenkomsten aangepast naar: “Maak een goede gewoonte van het online vergaderen daar waar het kan.”
Over vergaderingen waarbij men fysiek aanwezig is, staat nu te lezen: “Als een vergadering plaatsvindt met fysieke aanwezigheid, hou dan de gepaste afstand en zorg dat enkel de noodzakelijke personen aanwezig zijn. Vanzelfsprekend kunnen deze vergaderingen enkel plaatsvinden in voldoende geventileerde ruimtes.”
 
Sanitaire voorzieningen en pauzes
De rubriek ‘Sanitaire voorzieningen’ (p. 35) werd eveneens aangepast: “Als er douches zijn, beperk dan het aantal personen dat gelijktijdig in de gemeenschappelijke ruimte aanwezig is en draag een mondmasker in deze gemeenschappelijke ruimte. Zorg voor een regelmatige reiniging.”
Wat betreft de rust- en lunchpauzes werd geschrapt dat men bij voorkeur gebruikmaakt van een zelf meegebrachte lunch of eventueel voorverpakte maaltijden. (p. 37)
 
Circulatie
Spreidingsmaatregelen moeten volgens de nieuwe versie van de gids nu enkel nog als visueel hulpmiddel dienen (en niet meer als scheidingsmaatregel): “Motiveer werknemers om voldoende afstand te houden. Spreidingsmaatregelen bij in -, uit - en doorgangen zoals markeringen, linten of fysieke barrières kunnen hierbij als visueel hulpmiddel dienen.”
Ook wordt niet langer aangeraden om evacuatieoefeningen te beperken tot theorie en testen op afstand. De gids schrijft nu het volgende voor: “Respecteer bij evacuatieoefeningen maximaal de regels van social distancing en draag best een mondmasker, zeker op verzamelplaatsen.” (p. 40)
 
Regels voor externen
Bezoeken worden best nog steeds gespreid, zodat er niet te veel externen tegelijk aanwezig zijn, maar de voorbeelden voor maatregelen op dit vlak werden geschrapt uit de gids (nl. geen te lange bezoeken, maximum 1 klant per 10m2 in de winkel, in de mate van het mogelijke wordt individueel gewinkeld). (p. 43)
 
Thuiswerk
De organisatie van telewerk “waar mogelijk voor de functies die zich hiertoe lenen” geldt niet meer: de gids vermeldt nu dat telewerk nog steeds een efficiënte manier is om virusverspreiding tegen te gaan en dat het minstens toegepast moet worden volgens de instructies van de bevoegde overheden.
 
 
 

[1] Versie 2.0 dateert van 4 mei 2020, versie 3.0 van 30 oktober 2020, versie 3.1 van 14 december 2020 en versie 4.0 van 12 mei 2021.

 

: preventMail 27/2021