Nieuwe versie (3.0) generieke coronagids voor bedrijven: belangrijkste wijzigingen

Op 30 oktober 2020 verscheen een geactualiseerde versie van de ‘Generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan’ (versie 3.0). Dit zijn de belangrijkste aanpassingen.

Veilig blijven werken
De vorige versies van de generieke gids waren geschreven vanuit de optiek dat bedrijven moesten heropstarten. Nu ligt de focus op business continuity, met andere woorden op het veilig blijven doorwerken.
 
Informeren
In de gids wordt benadrukt dat de werknemers informatie, duidelijke schriftelijke instructies én opleiding over de maatregelen moeten krijgen. Bovendien moet de werkgever nagaan of de werknemers de informatie goed begrepen hebben. De verplichting om te informeren geldt eveneens voor derden die in het bedrijf over de vloer komen, al dan niet om te werken.
(Generieke gids, pagina 9)
 
Kwetsbare werknemers
Schenk bijzondere aandacht aan werknemers met een kwetsbare gezondheid, zoals werknemers met chronische aandoeningen en werknemers die een kankerbehandeling ondergaan (hebben). Ook werknemers met specifieke noden, zoals jongeren, stagiairs, werknemers met een handicap, beginnende werknemers, anderstaligen, buitenlandse arbeidskrachten, … verdienen extra aandacht.
(Generieke gids, pagina 10)
 
Quarantaine en isolatie
Nieuw in de gids zijn de basisregels voor quarantaine en isolatie. Het belang van het naleven van de quarantaine- en isolatieregels wordt benadrukt en de regels worden kort herhaald. Wie niet ziek is tijdens de isolatie, mag telewerken.
(Generieke gids, pagina 12 en 13)
 
Alternatieven voor papieren doekjes
Stoffen handdoekjes voor eenmalig gebruik of handdoekautomaten met een tweekamersysteem voor papieren of katoenen handdoeken op rol voor eenmalig gebruik, zijn toegelaten alternatieven voor papieren doekjes. Elektrische handdrogers blijven verboden. (Generieke gids, pagina 15)
 
Ventilatie
De grootste aanpassingen hebben betrekking op ventilatie. Het algemene principe van voldoende en regelmatige verluchting van de werkruimten en sociale voorzieningen – hetzij door natuurlijke verluchting, hetzij door mechanische ventilatie en goed onderhoud van ventilatie- en/of verluchtingssystemen – wordt aangevuld met een oproep om permanent te ventileren, en bijzondere aandacht te besteden aan de CO2-waarde in de ruimte als indicator voor luchtverversing, waarbij er verwezen wordt naar art. III.1-34 en volgende van de codex.
(Generieke gids, pagina 19)
 
Mondmaskers
Het principe blijft dat mondmaskers voorbehouden zijn voor situaties waar organisatorische maatregelen en collectieve beschermingsmiddelen niet volstaan om de anderhalvemeterregel te respecteren. Als het dragen van mondmaskers op de arbeidsplaats verplicht is, dan staat de werkgever in voor het verstrekken ervan. Als dit geen wegwerpmaskers zijn, dan moet de werkgever waken over het correcte onderhoud van deze maskers (bv. door passende instructies te geven of door ze te (laten) reinigen).
(Generieke gids, pagina 21 en 22)
 
Transport
De maatregelen in verband met transport zijn geharmoniseerd. Wie niet alleen met de auto komt, moet de grootst mogelijke afstand respecteren tussen elke persoon en moet een mondmasker dragen. Beperk zoveel mogelijk het aantal personen in het voertuig. Samen in de auto zitten houdt extra besmettingsrisico’s in. Het is af te raden om met meer dan twee personen samen in een gewone personenwagen te zitten.
Bij het door de werkgever georganiseerd gemeenschappelijk vervoer moet men de grootst mogelijke afstand tussen elke persoon respecteren, en indien mogelijk het aantal personen in het voertuig beperken en/of afscheidingen voorzien. Gebruik bijkomend mondmaskers. Zorg dat ventilatie- en verluchtingssystemen in vervoersmiddelen goed functioneren en onderhouden zijn en geef bijzondere aandacht aan de hygiëne in de voertuigen die door verschillende personen worden gebruikt.
De regels voor het openbaar vervoer blijven ongewijzigd.
(Generieke gids, pagina 23)
 
Telewerk
Dit zijn de regels voor telewerk:
  • Organiseer het werk zo dat telewerk maximaal mogelijk is voor de functies die zich hiertoe lenen;
  • Zorg voor goede afspraken over arbeidsuren, taken, planning en overleg;
  • Zorg voor passende instructies in verband met de communicatie en de communicatietools;
  • Wijs op het belang van pauzes en vermijd dat werknemers te veel uren kloppen door een vals gevoel van verantwoordelijkheid;
  • Zorg voor een ergonomische opstelling, goede verlichting en een werkplek die handig is ingericht met een degelijk afgestelde stoel en tafel;
  • Bespreek de welzijnsgebonden aspecten die verbonden zijn aan thuiswerk met de werknemers, waaronder de arbeidsgerelateerde psychosociale aspecten;
  • Hou er rekening mee dat het leidinggeven aan werknemers die telewerken, anders is dan het leidinggeven in een situatie waar werknemers fysiek aanwezig zijn in de onderneming. Voorzie, indien nodig, voldoende begeleiding en opleiding zodat leidinggevenden zich hieraan kunnen aanpassen.
(Generieke gids, pagina 51)
 
 
Bron: Kris De Meester, Generieke gids versie 3.0
: preventActua 21/2020