Nieuw formulier verwijdering zwangere vrouwen

Wanneer zwangere vrouwen van de werkplek ‘verwijderd worden’, moet de werkgever voortaan een formulier overmaken aan het Fonds voor de Beroepsziekten.

Dat is een gevolg van het KB van 4 maart 2010 tot uitvoering van artikel 6, 13° van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit de ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 (BS 24 maart 2010).
Het nieuwe formulier bevat enkele gegevens over de werkneemster (beroep, RSZ-identificatienummer, vermoedelijke datum van bevalling, datum van verwijdering), het bedrijf (ondernemingsnummer, beschrijving werkplek, aard van het risico dat de verwijdering rechtvaardigt) en de adresgegevens van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer die de verwijdering noodzakelijk acht. Het formulier moet overgemaakt worden aan het Fonds binnen de tien dagen na de verwijdering. Het Fonds voor de Beroepsziekten stelt een model van het formulier op. Deze regel treedt retroactief in werking vanaf 1 januari 2010.

: PreventActua 08/2010