Mondmaskers: einde van vereenvoudigd testprotocol

De markt voor mondmaskers begint zich te normaliseren. Daarom wordt de procedure Alternative Test Protocol (ATP) vanaf 1 februari 2021 niet meer toegepast.

Alternative Test Protocol
Het Alternative Test Protocol is een vereenvoudigd testprotocol voor FFP2- en FFP3-maskers, waarbij enkel het volgende getest wordt:
- maximaal toegelaten waarden voor de penetratie van het filtermateriaal (Penetration of Filter Material, PFM). Dat is een maat voor de doorlaatbaarheid van de gebruikte stof van het masker;
- maximaal toegelaten totale binnenkomende lekkage (Total Inward Leakage, TIL). Dat is een maat voor hoe goed het gezicht afgesloten wordt door het masker.
Die afsluiting wordt getest in drie mogelijke situaties (masker gewoon op gezicht geplaatst; masker op gezicht geplaatst én neusbrug afgedicht om lokale lekken te voorkomen; masker op gezicht geplaatst én volledige rand afgedicht om lekken te voorkomen).
Afhankelijk van het resultaat van de test worden de FFP2- en FFP3-mondmaskers onder verschillende categorieën aangeboden. Als er aan de hand van de documentatie niet kan worden aangetoond dat de maskers conform zijn, maar dat het resultaat van de test volgens het ATP positief is en de pasvorm voldoende goed is, dan worden de maskers vrijgegeven als FFP-maskers en wordt een specifieke waarschuwing op de verpakking aangebracht.
 
Einde alternatieve procedure
In een overgangsfase mag voor maskers die per vliegtuig toekomen, tot 15 februari het ATP nog toegepast worden; voor mondmaskers die per schip toekomen, mag dat nog tot 31 maart 2021. Vanaf 31 maart 2021 mogen er enkel mondmaskers op de markt worden gebracht die voldoen aan Verordening 2016/425 (met CE-markering en certificatie) of aan alternatieve normen (met een volledig testrapport, uitgevoerd met een Europees panel, afkomstig van een geaccrediteerd labo en waarbij een eenduidige link bestaat tussen de documenten en het betrokken lot). Alle documenten moeten voorgelegd worden op het moment dat de maskers worden aangeboden om in het vrije verkeer te brengen. De mondmaskers die vóór 1 februari 2021 werden ingevoerd volgens de tijdelijke uitzonderingsmaatregelen, mogen verder verdeeld worden binnen de gezondheidssector tot de vervaldatum of tot uiterlijk 1 augustus 2022 als de fabrikant geen vervaldatum heeft bepaald.
 
: preventMail 04/2021