Modelformulier voor de re-integratiebeoordeling

Op het formulier voor de re-integratiebeoordeling maakt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer zijn beslissing kenbaar wat betreft de opstart van een re-integratietraject ten behoeve van een werknemer die het overeengekomen werk niet kan uitoefenen.

Dit gedeelte van de site is enkel toegankelijk voor preventAssist abonnees.

Uw abonnement upgraden naar een preventAssist abonnement? Lees hier alles over het preventAssist abonnement.

 

 

: PreventMail 10/2017