Luchtzuiveringssystemen: registratie verplicht

Er is geen verplichting voor bedrijven, instellingen en beheerders van openbare ruimtes om een luchtzuiveringssysteem te installeren. Wel zijn er verplichtingen om bepaalde normen voor luchtkwaliteit te behalen. Een luchtzuiveringssysteem is een van de mogelijkheden om deze normen te behalen. Deze systemen moeten voortaan worden geregistreerd.

Ministerieel besluit
Een ministerieel besluit (MB van 12 mei 2021 houdende de voorlopige bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen in het kader van de bestrijding van SARS-CoV-2 buiten medische doeleinden - BS van 18 mei 2021) bepaalt de regels om luchtzuiveringssystemen bestemd voor openbare ruimten op de markt te brengen. Dit besluit, gebaseerd op het advies van de Hoge Gezondheidsraad, verbiedt systemen die een gezondheidsrisico inhouden, zoals bepaalde uv C-lampen met directe straling en systemen die ozon genereren, die de lucht ioniseren of koud plasma gebruiken. De technische normen waaraan luchtzuiveringssystemen voor openbare ruimten moeten voldoen, worden beschreven in dit besluit.
 
Registratie verplicht
Fabrikanten zijn vanaf 28 mei 2021 verplicht hun luchtzuiveringssysteem te registreren bij de FOD Volksgezondheid. Het gaat hierbij zowel om nieuwe als om bestaande systemen die al op de markt zijn. Fabrikanten die claims over de doeltreffendheid en ‘ongevaarlijkheid’ van hun systemen willen communiceren, moeten hiervoor nog een aanvullend dossier indienen. Fabrikanten kunnen ook een aanvraag tot uitzondering indienen bij de FOD Volksgezondheid, die hun dossier zal onderzoeken.
 
In de praktijk
De lijst van geregistreerde en gecontroleerde systemen is beschikbaar op www.corona-ventilation.be. Bedrijven, instellingen en beheerders van openbare ruimtes worden verzocht om de lijst te raadplegen indien ze gebruik (willen) maken van een luchtzuiveringssysteem.
Een aanvraag tot ruilen of terugbetalen van een niet-conform toestel aangekocht voor 28 mei, kan bij de fabrikant ingediend worden. De fabrikant is niet verplicht om hierop in te gaan, omdat de normen voor luchtzuiveringssystemen pas gelden vanaf 28 mei.
 
Respecteren van de basisregels
De Hoge Gezondheidsraad beveelt verluchting en ventilatie aan om de overdracht van Covid-19 via de lucht te beperken in publieke ruimtes. Tegelijk benadrukt de raad ook dat geen enkel luchtzuiveringssysteem kan garanderen dat de lucht 100% virusvrij is. Het respecteren van de basisregels, zoals het dragen van een masker, het wassen van de handen, het schoonmaken van oppervlakken en het bewaren van de noodzakelijke afstand, blijft dus steeds noodzakelijk.
 
: preventActua 13/2021