Long covid en de gevolgen voor het werkleven

Sommige patiënten kunnen na een Covid-19-infectie nog maandenlang met ernstige symptomen kampen. Men spreekt dan van ‘long covid’. Dit kan gevolgen hebben voor zowel hun privé- als hun werkleven. Het is dan ook belangrijk dat werkgevers begrip tonen voor de situatie en voldoende aandacht besteden aan een goede re-integratie.

Long covid?
Wanneer iemand meer dan vier weken na een Covid-19-infectie nog klachten ondervindt die niet door andere aandoeningen verklaard kunnen worden, spreekt men van ‘long covid’. “Gemiddeld vertoont 21 procent van de patiënten vier tot twaalf weken na het doormaken van Covid-19 nog symptomen”, zegt Thérèse Lapperre, diensthoofd longziekten van UZ Antwerpen. “Na die drie maanden daalt dat aantal tot acht procent.”
 
Symptomen
Typische symptomen van long covid zijn: vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst, spierpijn, hoofdpijn, hartkloppingen, aanhoudende verhoging, langdurig verlies van reukvermogen, depressie of vergeetachtigheid. Dat laatste wordt ook ‘hersenmist’ of brain fog genoemd. Sommige van die klachten blijven lang bestaan, maar de ernst ervan kan wel afnemen na verloop van tijd. Volgens prof. dr. Patrick Cras lijken veel gerapporteerde klachten op het chronisch vermoeidheidssyndroom of het postlymesyndroom, met als verschil dat de patiënt hier een acute virale infectie doormaakte.
De symptomen van long covid kunnen zelfs opduiken bij personen die tijdens het doormaken van Covid-19 enkel mildere symptomen ervaren hebben.
 
Risicofactoren
Het is nog niet helemaal duidelijk wie een hogere kans heeft op long covid. Wel lijkt er een verband te zijn met een hogere leeftijd, het vrouwelijke geslacht en de ernst van de Covid-19-infectie. Overgewicht, diabetes, nier-, hart- en andere aandoeningen zijn ook risicofactoren.
 
Onbegrip
Mensen met long covid stuiten dikwijls op onbegrip, zowel in de maatschappij als op het werk. “Net zoals andere nieuwe of onbekende ziektebeelden, herkennen en erkennen werkgevers en collega’s het vaak niet. Bij long covid wordt dat versterkt door de zeer uiteenlopende symptomen. Vaak zie je aan de buitenkant niks aan de persoon die lijdt aan long covid. Hierdoor voelen velen zich onbegrepen, zowel op het werk als in hun omgeving”, aldus Godewina Mylle, preventieadviseur en arbeidsarts bij IDEWE.
 
Re-integratie
Mylle benadrukt dat het belangrijk is om als werkgever snel contact op te nemen met de werknemer in kwestie en begrip te tonen voor de situatie. Vroeg praten over werkhervatting en de verwachtingen zijn belangrijk voor een vlotte re-integratie. Bovendien moet niet gewacht worden tot de werknemer volledig hersteld is om het werk te hervatten. De werknemer kan dan eventueel andere taken uitvoeren of minder uren werken tot hij volledig hersteld is. Het is belangrijk dat de werknemer actief betrokken wordt bij het proces.
 
Bronnen: uza.be, rivm.nl, idewe.be
: preventActua 17/2021