Investeren in mentaal welzijn op het werk loont

Recent is het rapport "Making the long-term economic case for investing in mental health to contribute to sustainability from a health, public sector and societal perspective" verschenen. Het rapport onderzoekt of interventies voor het verbeteren van de mentale gezondheid rendabel zijn. 

Meer en meer mensen hebben af te rekenen met mentale gezondheidsproblemen. De impact op de maatschappij en op de economische groei valt echter niet te onderschatten. Mentale gezondheidsproblemen vormen op die manier een bedreiging voor de Europese strategie om de economie verder uit te bouwen en te versterken. Het huidige economische klimaat van herstructureringen kan dit effect nog verergeren aangezien onzekerheid en angst voor banenverlies factoren zijn die negatief inwerken op de mentale gezondheid van de werknemerspopulatie.

Het rapport bespreekt het economisch effect van in totaal 12 types van interventies zoals zelfmoordpreventie, vroegtijdige opsporing van psychoses, ... Workplace mental health promotion is één van deze interventies en het rapport geeft aan dat dit type interventie de meest positieve maatschappelijke impact heeft. De reden hiervoor is dat Workplace mental health promotion voorkomt dat mensen uitvallen door ziekte of vervroegd op pensioen gaan door mentale gezondheidsproblemen. Dat betekent een fikse besparing voor de sociale zekerheid.

 

Bron: David McDaid, Making the long-term economic case for investing in mental health to contribute to sustainability from a health, public sector and societal perspective, IMPACT contract to support the European Pact for Mental Health and Well-being, EU, 2011

: PreventActua 22/2011