Instructiefiche: LMRA

LMRA staat voor last minute risk analysis. Een dergelijke analyse omvat het overlopen van een aantal essentiële veiligheidspunten. Is alles in orde, dan kan je in alle veiligheid aan de taak beginnen. Zo niet, dan moet je stoppen. Een LMRA verplicht je om even stil te staan bij de taak die je zal aanvatten. Een lijst van gerichte vragen biedt een geheugensteun.

Het licht staat op ORANJE wanneer je je checklist begint te overlopen. Je kunt de analyse uitvoeren op basis van schriftelijke of vooraf in het geheugen geprente vragen.

Dit zijn enkele voorbeeldvragen:
_ Weet ik exact welke taak ik moet uitvoeren?
_ Ben ik wel bevoegd/opgeleid voor deze taak?
_ Heb ik de nodige informatie en instructies gekregen?
_ Beschik ik over de vereiste gereedschappen, apparatuur en voldoende beschermingsmiddelen?
_ Is alle uitrusting in goede staat?
_ Biedt de werkomgeving me de mogelijkheid om deze taak zonder gevaar uit te voeren?
_ Is de werkzone, indien nodig, afgebakend?
_ Kan ik in geval van nood hulp inroepen?

Het licht springt op ROOD wanneer je negatief antwoordt op minstens één vraag. In dit geval neem je direct contact op met de verantwoordelijke. Zodra er maatregelen genomen zijn, overloop je opnieuw de lijst opnieuw. Start niet met werken tot alle antwoorden positief zijn.

Het licht springt op GROEN wanneer je positief hebt geantwoord op alle vragen.

: PreventActio 06/2016