Het evenredigheidsbeginsel in onze welzijnsreglementering: van toepassing of niet?

Het proportionaliteitsbeginsel (ook wel evenredigheidsprincipe genoemd) is een juridisch beginsel dat in vele landen toegepast wordt. Het houdt in dat een opgelegde sanctie of straf proportioneel moet zijn aan, en dus in verhouding moet staan tot, de begane overtreding of het begane misdrijf. Binnen het Europees recht speelt het proportionaliteitsbeginsel een rol bij standpunten en beslissingen van de Europese Unie, in die zin dat het optreden van de Europese beleidsorganen niet verder mag gaan dan wat nodig is om doelstellingen van de verdragen van de Europese Unie te verwezenlijken.

Dit gedeelte van de site is enkel toegankelijk voor abonnees.

Op onze site vindt u alle nodige informatie omtrent de verschillende abonnementsformules, nl. het preventAssist abonnement en het preventEssentials abonnement.

Indien u reeds over een abonnement beschikt, meld u dan hier aan om verder te lezen

Als abonnee uw wachtwoord vergeten? Vraag hier een nieuw wachtwoord aan.

: PreventFocus 03/2018