Gezondheidscrisis: negatief effect op mentale gezondheid

Na meer dan een jaar gezondheidscrisis zegt bijna een op de vier werknemers niet in goede geestelijke gezondheid te verkeren. Dat meldt RTL op basis van een enquête die de Antwerp Management School en de Universiteit Gent bij 4.660 werknemers afnamen.

De enquête
De enquête van de Antwerp Management School en de Universiteit Gent werd uitgevoerd onder 4.660 werknemers. 80% van de respondenten was afkomstig uit Vlaanderen en 19% uit Brussel.
 
Minder positieve effecten dan verwacht
De effecten van telewerk zijn minder positief dan verwacht, met name wat betreft de werk-privébalans: bij het uitbreken van de gezondheidscrisis dachten twee op de drie deelnemers dat telewerken een positief effect zou hebben, terwijl vandaag nog minder dan een op de twee respondenten het telewerk als een voordeel beschouwt.
De positieve impact van telewerken op de productiviteit en de concentratie is ook licht gedaald: bij het begin van de crisis beschouwde iets meer dan de helft dit als positief, nu denkt iets minder dan de helft er nog zo over.
 
Mentale gezondheid
Voor 53% van de respondenten heeft de crisis een negatief effect gehad op hun geestelijke gezondheid; slechts een kwart van de ondervraagden stelt een positief effect vast. Bovendien geeft 7% van de ondervraagde werknemers aan dat ze niet in staat waren te werken door de mentale impact van de crisis. Een meerderheid (83%) meldt meer stresserende taken op zich te hebben genomen.
 
Verzwakte sociale banden
Uit de enquête blijkt ook dat de crisis de sociale banden op het werk heeft verzwakt. 23% van de respondenten zegt geen band te hebben met hun collega’s, en 28% zegt hetzelfde over hun werkgever.
De coronacrisis heeft een negatieve impact gehad op de verbondenheid van de werknemers met hun bedrijf. Ongeveer een op de drie respondenten vindt dat de betrokkenheid bij het bedrijf er het afgelopen jaar op achteruitgegaan is en heeft het gevoel minder “deel uit te maken van dezelfde familie” dan voor het begin van de pandemie.
 
Twijfel
54% van de ondervraagden verklaart dat ze hun beroepsloopbaan en de relevantie van hun werk in vraag stellen. 23% vreest dat de coronacrisis een negatieve invloed op zijn/haar carrière zal hebben en 10% is bang zijn/haar baan te verliezen, maar bijna negen op de tien respondenten zijn ervan overtuigd dat ze over de nodige competenties beschikken om na de crisis aan de slag te kunnen blijven.
 
Bron: rtl.be
: preventMail 20/2021