Fortis bank

 

Programma Vitaliteit

Het programma Vitaliteit bij Fortis heeft als doel het promoten van de gezondheid. Het programma omvat 5 thema’s: beweging promoten, roken ontraden, drinken met mate, evenwichtig eten en overgewicht vermijden. Aan de basis van dit programma liggen enkele alarmerende cijfers: 75% van de werkpopulatie beweegt te weinig, 50% heeft overgewicht en de vergrijzing slaat toe.

Stappenplan

Gesteund door de interne preventiedienst , werd een stappenplan in het leven geroepen in januari 2006. Het eerste initiatief van dit plan betrof acties in het kader van de strijd tegen roken. Sinds juni 2006, is Fortis overgegaan tot het tweede initiatief dat de nadruk legt op beweging en gezonde voeding. In december 2006, werd een nieuwe campagne gelanceerd in het licht van de komende feestdagen: preventie van overmatig alcoholgebruik. Tot slot werd in 2007 de focus gelegd op mentaal welzijn ‘Think Positive’, en werd de "Fortis Health Check" in het leven geroepen.

Strijd tegen tabak

Omwille van de grootte van het bedrijf werden de meeste activiteiten op individueel niveau gepromoot tijdens het medisch onderzoek. Een algemene sensibilisatie werd gevoerd via het intranet, affiches en brochures. Ter voorbereiding van het verbod op roken op de werkplek, werd een screening uitgevoerd tijdens de medische onderzoeken om het aantal rokers te bepalen. Fortis is er in geslaagd haar gebouwen volledig rookvrij te maken. Werknemers die wensen te stoppen met roken, kunnen online nicotineklevers kopen, persoonlijke begeleiding genieten of boeken uitlenen over het onderwerp.

De resultaten van de laatste screening in 2008 tonen dat het aantal rokers licht gedaald is.

Voortaan kunnen de rokers die wensen te stoppen beroep doen op een systeem dat steun biedt via sms en email.

Promotie van beweging

Fortis bank stelt fietsen ter beschikking voor haar werknemers in Brussel om zich te verplaatsen van het ene gebouw naar het andere.  Fortis steunt ook activiteiten zoals Friday Bikeday. In September 2006, was het mogelijk stappentellers te kopen aan een verlaagde prijs.  In maart 2007 werd een enquête afgenomen om het succes van de activiteiten te evalueren.

Gezond eten en drinken met mate

In september 2006 is de interne preventiedienst met Sodexho catering overeengekomen om fruit aan een lage prijs en gezondere voeding in het algemeen aan te bieden aan de werknemers. De resultaten van een enquête tonen dat sinds de lancering van dit initiatief, het verbruik van fruit en evenwichtige voeding is toegenomen. Bovendien komt elke maand een diëtiste langs in de cantine om vragen te beantwoorden ; dit laat toe om de werknemers verder te sensibiliseren.

Voor wat betreft het alcoholgebruik, wil Fortis Bank de verkoop van alcohol niet verbieden maar ze wil de werknemers wel aansporen zich te beperken tot 1 alcoholisch drankje per dag. Sinds januari 2007 is het aantal consommaties op een receptie beperkt tot twee alcoholische drankjes per persoon.

Deze actie wordt gesteund door affiches van de Bob campagne en informatie op het intranet. Op recepties deelt de interne preventiedienst Bob sleutels uit om de werknemers op een ludieke manier aan te sporen te drinken met mate.

Fortis Health Check

Sinds het begin van 2008, kunnen de werknemers van Fortis Bank verschillende welzijnsaspecten evalueren via een vragenlijst. De aspecten die aan bod komen zijn onder andere energie, vitaliteit, werksfeer, gevoel van aanwezigheid van agressie en geweld, de jobinhoud, organisatie, …

Het hoofdstuk gewijd aan leefwijze omvat thema’s zoals tabak, voeding, alcoholverbruik en beweging. Na het invullen van de vragenlijst, ontvangen de werknemers feedback aan de hand van smileys met als doel de werknemer aan te moedigen initiatieven te nemen.