Fiche: Vergelijking OR en CPBW

 

CPBW

OR

samenstelling

Paritair

paritair

Voorzitter

Werkgeversafgevaardigde

werkgeversafgevaardigde

secretariaat

Preventieadviseur

werknemersafgevaardigde

Aard

Overlegorgaan

overlegorgaan

Oprichting

Verplicht door werkgever op te richten  vanaf 50 wn na sociale verkiezingen

Verplicht door werkgever op te richten vanaf 100 wn na sociale verkiezingen

Bevoegdheden en opdrachten

·      Opsporen van middelen om het welzijn van de werknemers te bevorderen

·      Voorstellen en adviezen formuleren over o.a. globaal preventieplan, jaarlijks actieplan, nieuwe technologieën met mogelijke impact op het welzijn, keuze externe dienst voor technische controle, aankoop persoonlijke beschermingsmiddelen

·      Informatieve opdrachten:

o   Economisch en financiële informatie

o   Informatie inzake tewerkstelling

·      Raadplegingsopdrachten: arbeidsorganisatie en –voorwaarden, economische kwesties, opleiding, personeelsbeleid, structuurwijziging…

·      Actieve opdrachten: arbeidsreglement, vakanties, outplacement…

·      Controle opdrachten: waken over de toepassing van sociale wetgeving, inclusief cao’s…

 

: PreventActio 04/2016