Fiche: Arbeidstijden voor jobstudenten jonger dan 18

• De normale arbeidsduur bedraagt 8 uren per dag en maximaal 40 uren per week.
• In de privé-sector geldt een arbeidstijdvermindering tot 38 uren per week.
• Er bestaan uitzonderingen voor bepaalde sectoren, zoals de horeca.
• Studenten hebben ook recht op pauzes en rusttijden.
• Het is verboden voor jongeren onder de 18 jaar om meer dan acht uren per dag te werken en om bijkomende arbeid te verrichten (behalve sommige afwijkingen).
• Deze jongeren mogen ook niet zonder onderbreking werken gedurende meer dan vier uur en een half. Als de arbeidstijd meer dan vier uur en een half bedraagt, hebben zij recht op een half uur rust.
• Als de arbeidstijd meer dan zes uren bedraagt, duurt de rust een uur, waarbij een half uur in een keer moet worden genomen.
• Er moet een rusttijd van 12 opeenvolgende uren zijn tussen twee dagprestaties.
Bron: http://www.werk.belgie.be/

: PreventActio 05/2016