Europese gids voor de diagnostiek van beroepsziekten

Onlangs publiceerde de Europese Commissie een document als aanvulling op de Europese lijst van beroepsziekten.

De gids “Information notices om occupational diseases: a guide to diagnosis” bevat per ziekte een korte toelichting en omschrijving van het ziektebeeld, de medische criteria en de blootstellingscriteria om tot de diagnose te komen.
De Europese Commissie publiceerde in 1962 voor het eerst een overzicht van beroepsziekten. Informatie over het herkennen van beroepsziekten is echter minder wijdverbreid. Daarom heeft een internationale groep van experten voor de verschillende beroepsziekten uit de Europese lijst informatienota’s opgemaakt. Deze nota’s beschrijven de belangrijkste criteria voor de diagnose van een beroepsziekte. Niet alleen wordt het klinisch beeld en de diagnostische criteria beschreven, maar ook criteria voor de blootstelling aan het risico worden gegeven. Het document is bedoeld als een gids en informatiebron voor arbeidsgeneesheren, behandelende artsen, arbeidshygiënisten, ergonomen en preventieadviseurs die te maken hebben met gezondheidsbedreigende risico’s.
De Engelstalige gids kan gedownload worden via de website van de Europese Commissie.

: PreventActua 15/2009