Ernstige arbeidsongevallen en de arbeidsongevallengegevensbank

Alle arbeidsongevallen worden verzameld in een gegevensbank bij het Fonds voor Arbeidsongevallen zodat hierin perfect kan nagegaan worden hoeveel er hiervan ernstig of zeer ernstig (dodelijk of met blijvende ongeschiktheid) zijn. Ook de inspectiediensten hebben online toegang tot deze gegevens. Hoe gaat een en ander in zijn werk?

Dit gedeelte van de site is enkel toegankelijk voor abonnees.

Op onze site vindt u alle nodige informatie omtrent de verschillende abonnementsformules, nl. het preventAssist abonnement en het preventEssentials abonnement.

Indien u reeds over een abonnement beschikt, meld u dan hier aan om verder te lezen

Als abonnee uw wachtwoord vergeten? Vraag hier een nieuw wachtwoord aan.

: PreventActua 11/2007