DM@work: handboeken

Het ESF-project DM@Work stelt praktijkhandboeken beschikbaar die bedrijven ondersteunen bij het uitbouwen van een jobbehoud en re-integratiebeleid. Een systematische aanpak op bedrijfsniveau is immers noodzakelijk. Slechts 1 op de 5 werknemers die een jaar afwezig zijn opnieuw aan de slag gaan bij hun werkgever.

DM@Work
In de meeste bedrijven ontbreekt een systematisch beleid dat meer langdurig uitgevallen werknemers terug aan het werk kan helpen. Daarom startte Prevent begin 2009 het project DM@Work, Disability Management op het werk. Het idee achter het project is dat in ons land meerdere actoren werkgevers sensibiliseren rond diversiteit, preventie, gezondheid op het werk,... Die actoren zijn echter weinig vertrouwd met elkaars werk en de problematiek rond jobbehoud en re-integratie. Daardoor is het voor de werknemer extra moeilijk om terug te keren naar het werk na een langdurige periode van afwezigheid (langer dan vier weken) wegens ziekte of functionele beperkingen.

DM@Work wilde hier op verschillende manieren verandering in brengen, door ten eerste het netwerk van betrokken actoren met elkaar in contact te brengen, vervolgens door het wettelijk kader met betrekking tot de problematiek overzichtelijk in kaart te brengen en ten slotte door een stappenplan op te stellen dat bedrijven ondersteunt bij het implementeren, uitvoeren en evalueren van een Disability Management-beleid (DM-beleid).

Praktijkhandboeken per sector
DM@Work (2009 - 2011) is een project met de financiële steun van ESF Vlaanderen en de inhoudelijke steun van ACT Désiron, de preventiediensten IDEWE, Adhesia en Mensura, de vakbonden ACV, ABVV en ACLVB en werkgeversorganisatie Unizo. Er werden vier pilootprojecten opgestart voor de overheid, de gezondheidszorg, de bouw en de (petro)chemie die de implementatie van een systematisch DM-beleid beoogden. Onderweg werden ook individuele re-integratietrajecten begeleid. Dankzij de medewerking van deze organisaties en bedrijven was DM@Work in staat om knelpunten (per sector) te identificeren en hulpmiddelen af te toetsen en te verfijnen. Dat mondde uit in vier praktijkhandboeken: ‘Disability Management in de bouwsector’, ‘Disability Management in de gezondheids- en welzijnssector’, ‘Disability Management in de (petro)chemie’ en één handboek voor de gehele privésector: ‘Disability Management in Belgische ondernemingen’. De handboeken richten zich tot preventieadviseurs, HR-verantwoordelijken en consulenten Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit die bedrijven ondersteunen bij het uitbouwen van een jobbehoud- en re-integratiebeleid.

Download de handboeken