(Dis)Ability Management - Van afwezigheidsbeleid naar een algemeen welzijns- en aanwezigheidsbeleid

 

In de huidige maatschappelijke tendens om meer mensen langer aan het werk te houden, staat elke onderneming voor de uitdaging om op zoek te gaan naar oplossingen voor belangrijke personeelsvraagstukken. Hoe gaan we om met de vergrijzing in een bedrijf? Hoe verleggen we de focus van een afwezigheidsbeleid naar een algemeen welzijns- en aanwezigheidsbeleid? Op welke manier anticiperen we op werknemerscapaciteiten die tijdens de duur van een beroepsloopbaan veranderen? Hoe benutten we het menselijk kapitaal in onze onderneming optimaal?

De methodiek Disability Management biedt een antwoord op deze arbeidsmarktuitdaging. Deze doelgerichte en systematische aanpak tracht door gecoördineerde inspanningen jobretentie en re-integratie van werknemers te vereenvoudigen, rekening houdend met de individuele capaciteiten van de werknemer, de werkplekomstandigheden en het wettelijk kader.

Om bedrijven te ondersteunen bij de opzet van een beleid met betrekking tot jobbehoud en re-integratie van langdurig afwezige werknemers, startte Prevent in 2009 het ESF-project DM@Work. Eén van de resultaten van dit project was de publicatie van 4 handboeken: één overkoepelend handboek voor de gehele privésector en daarnaast 3 sectorgebonden handboeken ( gezondheids- en welzijnszorg, (petro)chemie en bouw).

De handboeken zijn online beschikbaar online. Klik hier voor meer info over Disability Management.