De Welzijnswet is 20 geworden!

De Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk viert zijn 20ste verjaardag. Deze wet betekende een waarlijke omwenteling in de preventie van professionele risico’s: een overschakeling van een wetgeving waarbij de bedrijven de middelen moesten invoeren die door de wetgever werden gevraagd (ARAB) naar een doelstellingenwetgeving waarbij de belangrijkste doelstelling is het bewaren van de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Nieuwe domeinen
Zelfs als de term “welzijn op het werk” na 20 jaar nog altijd niet goed gekend is en tot verwarring of zelfs lacherigheid kan leiden in België of in het buitenland, de notie welzijn heeft een meer globale benadering van veiligheid en gezondheid toegelaten. Door dit innovatief begrip, heeft de welzijnswet het preventieveld uitgebreid naar andere disciplines (ergonomie, arbeidshygiëne, psychosociale aspecten…).

Hervorming preventiestructuren
De welzijnswet heeft ook geleid tot een hervorming van de preventiestructuren, vooral van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, om er een risicobeheer te ontwikkelen complementair aan het gezondheidstoezicht van de werknemers. Deze risicobeheersing gebeurt of zou moeten gebeuren op een multidisciplinaire wijze met de komst van preventieadviseurs van 5 verschillende disciplines: veiligheid, gezondheid, ergonomie, psychosociale aspecten en arbeidshygiëne.

Aanpassen aan nieuwe evoluties
Gedurende die 20 jaar is de wetgeving geëvolueerd door nieuwe Europese richtlijnen, maar ook op basis van evaluaties van de noden van bedrijven op gebied van preventie. De arbeidswereld is voortdurend in verandering: exponentiële evolutie van de nieuwe technologieën, mondialisering, opkomst van de diensteneconomie, intensifiëring van het werk, vervrouwelijking van de arbeidswereld, diversiteit van de werknemers, de broosheid van sommige jobs, langer beroepsleven, herstructureringen, telewerk, landschapsbureaus, individualisering van het werk ten koste van de collectivisering van het werk, afstand tussen de economische besluitvormers en het reële werk, moeilijke overeenstemmen van privé leven met professioneel leven...
Al deze onderling agerende problematieken zijn evenveel uitdagingen waaraan de evoluerende wetgeving probeert te antwoorden. Daarvoor werd ze gedurende die 20 jaar gevoed door de ervaring op het terrein en vooral de preventiespecialisten;
sociaal overleg; de actualiteit; statistieken van onderzoek over arbeidsomstandigheden of arbeidsongevallen en beroepsziekten; politieke initiatieven;…

De wet als hefboom voor een volwaardige preventie
De wet, die als hefboom voor een volwaardige preventie zou moeten dienen, wordt nog te vaak aanzien als een administratief corvee. Deze houding is nefast voor de toepassing van de wet. Beroepsrisico’s verminderen en de arbeidsomstandigheden verbeteren zijn noodzakelijke voorwaarden om te komen tot kwaliteitsvolle, duurzame en werkbare jobs.

Bron : beswic

: PreventActua 2016/15